Zatvaranje Q&A sesije

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Učesnici i dalje mogu da glasaju za pitanja nakon zatvaranja sednice.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na > postavke.

2

Izaberite Q&A korisnika lokacije i prebacite se na pitanja "Zatvori".

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.