Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da Slido koristite u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verziji 41.9 i novijim lokacijama i u Webex Suite platformi za sastanke. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Učesnici i dalje mogu da glasaju za pitanja nakon što zatvorite sesiju.
1

Tokom sastanka ili vebinara idite na "Moje interakcije", zadržite pokazivač iznad Pitanja i odgovori, a zatim kliknite na ikonu crvene brave.

2

Potvrdite radnju klikom na "Zatvori Pitanja i odgovori".