Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

Po zamknięciu sesji uczestnicy nadal mogą głosować na pytania.
1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do Moje interakcje, przesuń kursor myszy nad pytania i odpowiedzi, a następnie kliknij czerwoną ikonę blokady.

2

Potwierdź czynność, klikając Zamknij pytania i odpowiedzi.