Voor een aantal van de onderstaande functies moet u een kiestoon krijgen voordat u de code kunt invoeren. Als u bijvoorbeeld deelneemt aan een gesprek dat u wilt parkeren, plaatst u het gesprek in de wacht, krijgt u een kiestoon en voert u * 68 in. U kunt vervolgens de extensie invoeren waarop u het gesprek wilt parkeren of # om het gesprek in uw eigen toestel te parkeren.


De onderstaande codes zijn niet ontworpen om te werken met Cisco Webex Meetings. Zie DTMF-opdrachten gebruiken in uw vergaderingen in uw persoonlijke ruimte voor DTMF-toetsen die u kunt gebruiken met Webex meetings.

Code

Functie

Notities

* 11

Oproep overnemen

* 31

beller-id blokkeren

* 32

beller-id blokkeren

* 33

Het gesprek van iemand anders afnemen

Voer * 33 in, gevolgd door de extensie van de persoon voor wie u het gesprek wilt opvangen.

* 48

Een opname onderbreken

* 49

Een opname hervatten

* 50

Druk om te spreken

U kunt Push-to-Talk gebruiken voor intercom-achtige functionaliteit om te communiceren met een andere gebruiker of een groep gebruikers. Voer * 50 in, gevolgd door de extensie van de gebruiker. Uw telefoon gaat buiten de haak en een intercom-like-gesprek wordt geplaatst.


 

Een beheerder moet push-to-Talk instellen voordat u deze kunt gebruiken.

* 55

Een gesprek verzenden naar voicemail

U kunt een gesprek verzenden naar uw voicemail of naar de voicemail van een andere persoon als deze zich in dezelfde groep bevindt.  Als u bijvoorbeeld een oproep naar de voicemail van een andere persoon wilt overdragen, drukt u op de toets voor overdragen en voert u vervolgens * 55 in, gevolgd door de extensie van de persoon.

* 58

Groep gesprek parkeren

Voer * 58, haal een kiestoon op en voer vervolgens het nummer voor het groepsgesprek Park in.


 

Als u de Webex Calling-app op uw mobiele apparaat gebruikt, zijn de stappen enigszins anders: Tik op nieuw gesprek, ga naar uw toetsenblok, voer * 58 # in en druk op Bel.

* 66

Laatste nummer opnieuw kiezen

* 68

Gesprek parkeren

Voer * 68 in, gevolgd door de extensie waar u het gesprek wilt parkeren of # om het gesprek in uw eigen toestel te parkeren.

* 69

Laatste gesprek retourneren

* 72

Gesprek doorschakelen altijd activeren

Voer * 72 in, gevolgd door het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen en klik vervolgens op #.

* 73

Doorschakelen van gesprekken wordt altijd gedeactiveerd

* 78

Niet storen-activering

* 79

Niet storen deactiveren

* 88

Gesprek ophalen

Voer * 88 in, gevolgd door de extensie waarop de oproep wordt geparkeerd.  Als het gesprek is geparkeerd tegen uw eigen toestelnummer, drukt u op #.

* 97

Gerichte gesprek aannemen

Voer * 97 in, gevolgd door de extensie van de persoon voor wie u het gesprek wilt opvangen.

* 98

Groepsgesprek aannemen

* 99

Indicator voor wachtende Spraakberichten wissen