De B&O Cisco 980 aan/uit -knop bevindt zich onder aan de rechter Ezelsoor.

Bang & Olufsen Cisco 980 Power Button

1

Druk één keer op de aan/uit -knop om de headset in te scha kelen.

2

Druk nogmaals op de aan/uit -knop om deze uit te scha kelen.