Ström knappen B & O Cisco 980 finns längst ned i den högra Koppan.

Bang & Olufsen Cisco 980-ström, knapp

1

Tryck på ström knappen en gång för att slå på ditt headset.

2

Tryck på ström knappen igen för att stänga av den.