Tlačítko "B & O Cisco 980 je umístěno na spodní straně pravého ušního kelímku.

Bang & Olufsen Cisco 980 Power Button

1

Jedním stisknutím tlačítka napájení zapněte svou náhlavní soupravu.

2

Opětovným stisknutím tlačítka napájení tuto funkci vypnete.