Een gesprek beantwoorden

Uw headset speelt een spraak melding af zodat u wordt gewaarschuwd wanneer u een gesprek hebt.

Tik twee maal op de touchpad aan de zijkant van de Ezelsoor

Dubbeltik op de touchpad in een van de Ezelsoor.

Uw headset dempen

De knop Dempen bevindt zich onder aan de kop van de linkerkant. Uw demp status wordt gesynchroniseerd met de meeste Cisco-apparaten en Soft-clients.

De knop Dempen bevindt zich onder aan de linkersectie

1

Druk op Dempen.

2

Druk nogmaals op dempen om uw headset te dempen.

Uw volume aanpassen

De schuif regelaar voor het volume bevindt zich op de achterkant van de Ezelsoor.

De volume regelaar bevindt zich in de Ezelsoor

Beweeg uw vinger naar boven of naar beneden langs de rechter schuifregelaar.

Eigen stem in-/uitschakelen

De eigen spraak technologie verfiltert achtergrond geluiden om u een duidelijke weer gave te geven van de manier waarop u een gesprek voert.

U kunt ANC en de spraak ook aanpassen via de pagina product op de pagina Bang & Olufsen-app. U hebt de mogelijkheid om het ANC niveau automatisch aan te passen op basis van het geluid in uw omgeving.

De ANC schuif regelaar bevindt zich in de linker kopje

Beweeg uw vinger naar boven of naar beneden met de rechter regelaar om te scha kelen tussen spraak of ANC.

Veeg omhoog om eigen spraak te verg Roten. Veeg naar beneden om de ANC te verg Roten.