Een gesprek beantwoorden

Op de headset hoort u een spraakmelding wanneer u een inkomende oproep hebt.

Tik twee keer op het touchpad aan de zijkant van de oorbeker

Dubbeltik op het touchpad op beide oorschelpen om een oproep te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

U kunt een lopend gesprek of een vergadering beëindigen met de headset.

Tik tweemaal op het touchpad op beide oorschelpen om een gesprek te beëindigen.

Als u een toon hebt ingeschakeld in de hoorbare kennisgevingen, kunt u deze horen wanneer het gesprek wordt beëindigd.

Een gesprek weigeren

U kunt een binnenkomend gesprek met uw hoofdtelefoon weigeren.

Tik tweemaal op het touchpad op een van beide oorschelpen om een oproep af te wijzen.

Als u een gesproken aanwijzing hebt ingeschakeld in de hoorbare kennisgevingen, kunt u deze horen wanneer het gesprek wordt afgewezen.

Uw headset dempen

De knop Dempen bevindt zich onder aan de linkeroorbeker. Synchronisatie van de status dempen wordt met de meeste cisco-apparaten en op de soft clients weergegeven.

De knop voor dempen bevindt zich onder in de linkeroorbeker.

1

Druk op de knop Dempen .

2

Druk nogmaals op Dempen om de hoofdtelefoon weer in te schakelen.

Het volume aanpassen

U vindt de volumeschuif op de achterzijde van de rechteroorbeker.

De volumeschuifregelaar op de rechteroorbeker

Veeg omhoog of omlaag met uw vinger langs de volumeschuifbalk om het volume aan te passen.

Schakelen tussen eigen spraak

Eigen spraaktechnologie filtert achtergrondgeluiden uit om u een duidelijke weergave te geven van hoe u tijdens een gesprek klinkt.

U kunt ook de ANC (Active Noise Cancellation) en Own Voice aanpassen via de Bang & Olufsen-app. Met de Bang & Olufsen app kunt u ervoor kiezen om het ANC niveau automatisch aan te passen op basis van het geluid in uw omgeving.

the ANC slider is located on the left ear cup

Veeg omhoog of omlaag met uw vinger langs de linkerschuifknop om aan te passen tussen Eigen spraak of ANC.

U kunt naar boven vegen om Eigen spraak te verhogen of omlaag vegen om het ANC-niveau te verhogen .