Besvara ett samtal

Ditt headset spelar upp ett röst meddelande som varnar dig när du har ett inkommande samtal.

Tryck på pekplattan på sidan av öron-och koppen två gånger

Dubbelknacka på pekplattan på valfri öron kopp.

Stänga av headsetet

Ljud av -knappen sitter längst ned i vänster öron kopp. Din ljud av-status synkroniseras med de flesta Cisco-enheter och program varu klienter.

Tyst-knappen sitter längst ned i vänster öron kopp

1

Tryck på Ljud av.

2

Tryck på ljud av igen för att stänga av headsetet.

Justera volymen

Reglaget volym sitter på bak sidan av rätt öron.

skjutreglaget volym sitter på rätt öron kopp.

Flytta fingret uppåt eller nedåt längs höger reglage.

Växla egen röst

Egen röst teknik filtrerar bort bakgrunds ljud för att ge dig en tydligare representation av hur du låter ett samtal.

Du kan även justera ANC och egen röst genom produkt sidan på Bang & Olufsen-appen. Där kan du välja att automatiskt justera ANC -nivån efter bruset i din miljö.

reglaget ANC sitter i vänster öron kopp.

Flytta fingret uppåt eller nedåt längs höger reglage för att justera mellan egna röst -eller ANC.

Svep uppåt för att öka din egen röst. Svep nedåt för att öka ANC.