Svare på anrop

Hode telefonene spiller av et tale varsel for å varsle deg når du har et inn kommende anrop.

Trykk på styre puten på siden av øre plugg-kopp to ganger

Dobbelt Trykk på berørings puten på enten en gangs kopp.

Demp hode telefonene

Knappen Demp er plassert nederst i venstre øre kopp. Dempings statusen synkroniseres med de fleste Cisco-enheter og myke klienter.

Knappen Demp vises nederst i venstre øre kopp

1

Trykk på Demp.

2

Trykk på Demp igjen for å fjerne demping av hode telefonene.

Justere volumet

Skyve kontrollen for volum er plassert på baksiden av den høyre øre kopp.

Glide bryte ren for volum er plassert på den høyre øre kopp

Flytt fingeren opp eller ned langs den høyre Glide bryte ren.

Slå av egen tale

Egen tale teknologi filtrerer ut bakgrunns støy for å gi deg en klar fremstilling av hvordan du kan spille inn på en samtale.

Du kan også justere ANC og egen stemme via produkt-siden i Bang & Olufsen-appen. Der kan du automatisk justere ANC nivået i forhold til støyen i ditt miljø.

ANC-Glide bryte ren er plassert på venstre, øre kopp

Beveg fingeren opp eller ned langs den høyre Glide bryte ren for å justere mellom eget tale -eller ANC.

Sveip oppover for å øke egen stemme. Sveip nedover for å øke ANC.