Kan geen vergaderingen plannen na upgraden naar een betaald abonnement

Kan geen vergaderingen plannen na upgraden naar een betaald abonnement.

De opnameknop ontbreekt na het upgraden naar een betaald abonnement.

Fout:Uw account beschikt niet over host rechten voor deze service.  

Kan geen toegang krijgen tot het account na upgraden naar een betaald abonnement.

Oplossing:

Wijs PRO-vergaderingrechten toe vanaf de beheerpagina:

  1. Vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com,
  2. Ga naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u de functie wiltinschakelen.
  3. Selecteer Vergaderings op het tabblad.
  4. Selecteer uw sitenaam.
Door een gebruiker toegevoegde afbeelding
  1. Selecteer de Webex-site voor de persoonlijke ruimte van de gebruiker.
  2. Vink Webex Meetingsbij Webex Meetings het selectievakje voor Pro-vergadering aan.
Door een gebruiker toegevoegde afbeelding
  1. Klik op Opslaan.
Vond u dit artikel nuttig?