Gebruik de volgende tabel als referentie voor CSV-bestand wanneer u: gebruikers wijzigen in Control Hub .


 
Wijzig geen van de velden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Deze velden zijn alleen-lezen in Control Hub. Als u de velden wijzigt, kunnen er fouten optreden wanneer u het CSV-bestand uploadt.
Tabel 1. CSV -bestandsvelden Control Hub

Veldnaam

Type

Voorbeeld

Beschrijving

Voornaam

tekenreeks

John

Voornaam van de gebruiker.

Achternaam

tekenreeks

Doe

Achternaam van de gebruiker.

Weergavenaam

tekenreeks

John Doe

Weergavenaam van de gebruiker.

Gebruikers- Id/e- E-mail (vereist)

tekenreeks

johndoe@example.com

Identificeert de gebruiker op unieke wijze.


 

Wijzig dit veld alleen als u de gebruiker wilt verwijderen en een nieuwe gebruiker wilt toevoegen. De nieuwe gebruiker heeft geen gegevens gemeen met de oude gebruiker.

Gebruikersstatus*

tekenreeks

Verified

Status van de gebruiker.

Tijd laatst geopende service*

Opsomming

2022-06-23T18:53:09.064Z

Identificeert de tijd van de laatste service die is geopend.

Dagen sinds de laatste toegang tot de service*

Opsomming

2

Identificeert het aantal dagen sinds de service is geopend.

Extensie

Opsomming

1234

Toestel van de gebruiker.

Functie

tekenreeks

Analyst

Functietitel van de gebruiker.

Afdeling

tekenreeks

Finance

Afdeling van de gebruiker.

Manager

tekenreeks

janedoe@example.com

Beheerder van de gebruiker.

Telefoonnummer

Opsomming

123-456-7890

Telefoonnummer van de gebruiker.

Nummer beller-id

Opsomming

+1 123 456 7890

Beller- Id-nummer van de gebruiker.


 
Gebruik de E.164 -indeling voor dit item.

Voornaam beller-id

tekenreeks

John

Voornaam van de beller- Id.

Achternaam beller-id

tekenreeks

Doe

Achternaam van de beller- Id.

Locatie

tekenreeks

HQ

Locatie van de gebruiker.

Voorkeurstaal

tekenreeks

English

Voorkeurstaal van de gebruiker.

Tijdzone

tekenreeks

GMT

Tijdzone van de gebruiker.

Adrestype

tekenreeks

Office

Adrestype van de gebruiker.

Adres land

tekenreeks

United States

Land van de gebruiker.

Adreslocatie

tekenreeks

Americas

Plaats of regio van de gebruiker.

Straat

tekenreeks

123 Main Street

Straatadres van de gebruiker.

Regioadres

tekenreeks

MA

Staat of provincie van de gebruiker.

Postcode

tekenreeks

12345

Postcode van de gebruiker.

Mobiele telefoon

tekenreeks

123-456-7890

Mobiele telefoon van de gebruiker.

Telefoon werk

tekenreeks

123-456-7890

Werktelefoon van de gebruiker.

Alternatief telefoonnummer 1

tekenreeks

123-456-7890

Alternatief telefoonnummer voor de gebruiker. U kunt maximaal twee alternatieve telefoonnummers toewijzen.

Resourcegroep voor hybride agendaservice

tekenreeks

Resource Group A

Identificeert de hybride agendabrongroep van de gebruiker.

Resourcegroep voor hybride gespreksservice

tekenreeks

Resource Group B

Identificeert de serviceresourcegroep voor hybride gesprekken van de gebruiker.

Resourcegroep voor hybride berichtenservice

tekenreeks

Resource Group C

Identificeert de Hybrid Message Service-resourcegroep van de gebruiker.

Jabber met Webex Teams

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of Jabber met Webex Teams is ingeschakeld voor de gebruiker.

Bellen met Jabber

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of Jabber Calling is ingeschakeld voor de gebruiker.

Migratie van contactpersonen vereist

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of migratie van contactpersonen is vereist voor de gebruiker.

Profiel upgraden

tekenreeks

Upgrade Profile A

Het upgradeprofiel van de gebruiker.

Basisberichten

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of basisberichten voor de gebruiker zijn ingeschakeld.

Basisruimtevergaderingen

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de basisfunctie voor vergaderingen in de ruimte is ingeschakeld voor de gebruiker.

Webex site van voorkeur

tekenreeks

john.doe.webex.com

Identificeert de gewenste Webex-site van de gebruiker.

Gespreksservice Aware

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Call Service Aware is ingeschakeld voor de gebruiker.

Bel de servicedienst

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Call Service Connect is ingeschakeld voor de gebruiker.

Bellen via Webex

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Bellen via Webex is ingeschakeld voor de gebruiker.

Belplan

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Belplan is ingeschakeld voor de gebruiker.

Enterprise-inhoudsbeheer

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Enterprise Content Management is ingeschakeld voor de gebruiker.

Service voor hybride agenda's (Exchange)

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Hybride agendaservice (Exchange) is ingeschakeld voor de gebruiker.

Service voor hybride agenda's (Google)

Booleaanse

FALSE

Geeft aan of de functie Hybride agendaservice (Google) is ingeschakeld voor de gebruiker.

Hybride chatservice

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Hybride berichtenservice is ingeschakeld voor de gebruiker.

<Sitename>-deelnemer

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de deelnemer deel uitmaakt van de specifieke site.

Geavanceerde berichten [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Geavanceerde berichten is ingeschakeld voor de subsite.

Geavanceerde ruimtevergaderingen [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Advance Space Meetings is ingeschakeld voor de subsite.

Digitaal kanaal Care [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de Care Digital Channel-functie is ingeschakeld voor de subsite.

Webex Calling VAR Basic [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Webex Calling VAR Basic is ingeschakeld voor de subsite.

Webex Calling VAR Professional [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Webex Calling VAR Professional is ingeschakeld voor de subsite.

Webex Meeting Assistant [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Webex Meeting Assistant is ingeschakeld voor de subsite.

<Sitename> - WebEx Enterprise Edition [Sub.#nnn]

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de Webex Enterprise Edition is ingeschakeld voor de specifieke site en subsite.

Vergadering 25 partij

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Meeting 25 Party is ingeschakeld voor de gebruiker.

Spark bericht

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de functie Spark -bericht is ingeschakeld voor de gebruiker.

<Sitename> - WebEx CMR

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de Webex CMR is ingeschakeld voor de specifieke site.

<Sitename> - WebEx Enterprise Edition

Booleaanse

TRUE

Geeft aan of de Webex Enterprise Edition is ingeschakeld voor de specifieke site.

ca01-<Custom Attribute="">

tekenreeks

Mktg-0023

U kunt aangepaste kenmerken maken en deze aan gebruikers koppelen. Aangepaste kenmerken moeten beginnen met ca01 via ca15. Een voorbeeld van een dergelijk attribuut kan zijn: ca01-billing-code. U kunt maximaal 15 aangepaste kenmerken maken.


 

De gebruikers CSV bevat niet langer de kolommen voor UC Manager-profiel , Belgedrag , en Gespreksgedrag Profiel UC Manager . In plaats daarvan kunnen het gespreksgedrag en het UCM-profiel bulksgewijs worden beheerd met behulp van de gesprekssjabloon. Voor meer informatie raadpleegt u: Belgedrag instellen .