Bruk følgende tabell som referanse for CSV-fil filfelt når du er endre brukere i Control Hub .


 
Ikke endre noen av feltene merket med en stjerne (*). Disse feltene er skrivebeskyttet i Control Hub. Endring av feltene kan utløse feil når du laster opp CSV-fil.
Tabell 1. CSV-filfelt for Control Hub

Feltnavn

Type

Eksempel

Beskrivelse

Fornavn

Streng

John

Fornavnet til brukeren.

Etternavn

Streng

Doe

Etternavnet til brukeren.

Visningsnavn

Streng

John Doe

Visningsnavnet på brukeren.

Bruker-ID/e-postadresse (obligatorisk)

Streng

johndoe@example.com

Identifiserer brukeren unikt.


 

Ikke endre dette feltet med mindre du har tenkt å slette brukeren og legge til en ny bruker. Den nye brukeren vil ikke ha noen data til felles med den gamle brukeren.

Brukerstatus*

Streng

Verified

Status for bruker.

Tidspunkt for siste tilgang til tjeneste*

Oppregning

2022-06-23T18:53:09.064Z

Angir tidspunktet for siste tjeneste som ble brukt.

Dager siden siste tjeneste tilgjengelig*

Oppregning

2

Angir antall dager siden tjenesten ble brukt.

Internnummer

Oppregning

1234

Internnummer for brukeren.

Tittel

Streng

Analyst

Jobbtittel på bruker.

Avdeling

Streng

Finance

Avdeling for brukeren.

Administrator

Streng

janedoe@example.com

Leder for brukeren.

Telefonnummer

Oppregning

123-456-7890

Telefonnummeret til brukeren.

Innringer-ID-nummer

Oppregning

+1 123 456 7890

Innringer- ID-nummer til brukeren.


 
Bruk E.164-format for denne oppføringen.

Fornavn for innringer-ID

Streng

John

Fornavnet på innringer-ID-en.

Etternavn for innringer-ID

Streng

Doe

Etternavnet på innringer-ID-en.

Plassering

Streng

HQ

Plassering av bruker.

Foretrukket språk

Streng

English

Foretrukket språk for brukeren.

Tidssone

Streng

GMT

Tidssonen til brukeren.

Adressetype

Streng

Office

Adressetypen til brukeren.

Adresseland

Streng

United States

Landet til brukeren.

Adressested

Streng

Americas

Lokalitet eller region for brukeren.

Gateadresse

Streng

123 Main Street

Gateadresse til brukeren.

Regionadresse

Streng

MA

Provinsdelstaten til brukeren.

Postnummer

Streng

12345

Postnummeret til brukeren.

Mobiltelefon

Streng

123-456-7890

Brukerens mobiltelefon.

Telefon, arbeid

Streng

123-456-7890

Brukerens arbeidstelefon.

Alternativ telefon 1

Streng

123-456-7890

Alternativt telefonnummer for brukeren. Du kan tilordne opptil to alternative telefonnumre.

Hybrid-kalendertjenesteressursgruppe

Streng

Resource Group A

Angir den hybride kalenderressursgruppen til brukeren.

Ressursgruppe for hybridsamtaletjenester

Streng

Resource Group B

Angir ressursgruppen for Hybrid Call Service for brukeren.

Hybrid ressursgruppe for meldingstjeneste

Streng

Resource Group C

Angir ressursgruppen for Hybrid Message Service for brukeren.

Jabber med Webex Team

Boolsk

TRUE

Angir om Jabber med Webex Teams er aktivert for brukeren.

Jabber-anrop

Boolsk

TRUE

Angir om Jabber Calling er aktivert for brukeren.

Kontaktoverføring påkrevd

Boolsk

TRUE

Angir om kontaktoverføring er nødvendig for brukeren.

Oppgrader profil

Streng

Upgrade Profile A

Oppgraderingsprofilen til brukeren.

Grunnleggende meldingsbehandling

Boolsk

TRUE

Angir om grunnleggende meldingstjenester er aktivert for brukeren.

Grunnleggende områdemøter

Boolsk

TRUE

Angir om den grunnleggende møtefunksjonen for område er aktivert for brukeren.

Foretrukket Webex-nettsted

Streng

john.doe.webex.com

Angir det foretrukne Webex-nettsted til brukeren.

Samtaletjeneste Aware

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen Call Service Aware er aktivert for brukeren.

Samtaletjenesten Connect

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen Call Service Connect er aktivert for brukeren.

Ring på Webex

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen Ring på Webex er aktivert for brukeren.

Ringeplan

Boolsk

TRUE

Angir om samtaleplanfunksjonen er aktivert for brukeren.

Administrasjon av bedriftsressurser

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen for Enterprise Content Management er aktivert for brukeren.

Hybridkalendertjeneste (Exchange)

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen for hybrid kalendertjeneste (Exchange) er aktivert for brukeren.

Hybridkalendertjeneste (Google)

Boolsk

FALSE

Angir om funksjonen Hybrid Calendar Service (Google) er aktivert for brukeren.

Hybridmeldingstjeneste

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen Hybrid Message Service er aktivert for brukeren.

<Sitename>-deltaker

Boolsk

TRUE

Angir om deltakeren er en del av det bestemte nettstedet.

Avansert meldingstjeneste [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen for avanserte meldinger er aktivert for undernettstedet.

Avanserte rommøter [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om avansert funksjon for områdemøter er aktivert for undernettstedet.

Digital Care-kanal [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om Care Digital Channel-funksjonen er aktivert for undernettstedet.

Webex Calling VAR Basic [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om grunnleggende funksjoner for Webex Calling VAR er aktivert for undernettstedet.

Webex Calling VAR Professional [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om Webex Calling VAR Professional er aktivert for undernettstedet.

Webex Meeting Assistant [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen for Webex Meeting Assistant er aktivert for undernettstedet.

<Sitename> – WebEx Enterprise Edition [Sub.#nnn]

Boolsk

TRUE

Angir om Webex Enterprise Edition er aktivert for det bestemte nettstedet og undernettstedet.

Møte med 25 deltagere

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen Meeting 25 Party er aktivert for brukeren.

Spark-melding

Boolsk

TRUE

Angir om funksjonen for gnistmelding er aktivert for brukeren.

<Sitename> – WebEx CMR

Boolsk

TRUE

Angir om Webex CMR er aktivert for det bestemte nettstedet.

<Sitename> – WebEx Enterprise Edition

Boolsk

TRUE

Angir om Webex Enterprise Edition er aktivert for det bestemte nettstedet.

ca01-<Custom Attribute="">

Streng

Mktg-0023

Du kan opprette egendefinerte attributter og knytte dem til brukere. Egendefinerte attributter må starte med ca01 gjennom ca15. Et eksempel på et slikt attributt kan være ca01-billing-code. Du kan opprette opptil 15 egendefinerte attributter.


 

Brukerens CSV inneholder ikke lenger kolonnene for UC Manager-profil , Anropsatferd , og UC Manager-profil for samtaleatferd . I stedet kan anropsatferden og UCM-profilen administreres samtidig ved hjelp av anropsmalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Konfigurer ringeatferd .