Disclaimeropties voor uw Webex-Site te configureren in Cisco Webex-sitebeheer

Sitebeheerders kunnen een vrijwaring geplaatst op hun site dat wordt weergegeven wanneer een host een vergadering start een vergadering, een deelnemer zich aanmeldt, of wanneer een Cisco Webex-sessie opname wordt gestart.

Disclaimers instellen

Stel uw eigen aangepaste disclaimers worden weergegeven, elke keer dat:

 • Een host start een vergadering.

 • Deelnemers aan een vergadering deelnemen.

 • Een opgenomen gestart in een viewer Webex sessie.

U kunt elk type disclaimer afzonderlijk instellen en beheren. Als deze optie is ingeschakeld, moeten gebruikers deze disclaimers accepteren om een vergadering te starten of eraan deel te nemen, of om deel te nemen aan een sessie of een sessieopname te bekijken.

  1Gebruik een teksteditor om een disclaimerbestand te maken en sla het bestand op.

  De volgende bestandstypen worden ondersteund: HTML, HML en TXT. Maak een disclaimerbestand voor elk type disclaimer en voor elke taal die uw site ondersteunt.

  2Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene Site-instellingen > Vrijwaringen.
  3Selecteer de optie Disclaimer uploaden op de pagina Disclaimers.
  4In het Bestand uploaden Ga naar de bestandslocatie op uw computer, selecteert u het bestand en klik vervolgens op Open.
  5Selecteer in de kolom Type in de lijst het betreffende type voor de disclaimer.
  6Selecteer in de kolom Taal in de lijst de betreffende taal voor de disclaimer.
  7Schakel in de kolom Toepassen op Center(s) de selectievakjes voor de services in waarvoor u de disclaimer wilt weergeven.
  • MC:Webex Vergaderingen
  • EC:Webex Gebeurtenissen
  • TC-Webex Training
  • SC:Webex Ondersteuning
  8Als u wilt een voorbeeld van de disclaimer weergeven, selecteert u de bestandsnaam. U kunt ook in de kolom Acties de betreffende knop Meer selecteren en vervolgens Voorbeeld selecteren.

  De disclaimer wordt geopend in een nieuw browservenster.

  9Selecteer Opslaan.

  Een disclaimer verwijderen

   1Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene Site-instellingen > Vrijwaringen.
   2Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Verwijderen.
   3Klik op OK om het bestand te verwijderen.

   Een disclaimer uitschakelen

    1Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene Site-instellingen > Vrijwaringen.
    2Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer vervolgens Uitschakelen.

    De disclaimer en daaraan gekoppelde configuratieopties zijn pas beschikbaar als u de disclaimer inschakelt.

    Een disclaimer inschakelen

     1Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene Site-instellingen > Vrijwaringen.
     2Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Inschakelen.
     Vond u dit artikel nuttig?