Skonfiguruj zastrzeżenia

Skonfiguruj własne niestandardowe zastrzeżenia, aby pojawiały się za każdym razem, gdy:

  • Prowadzący rozpoczyna spotkanie.

  • Uczestnicy dołączają do spotkania.

  • Widzowie rozpoczynają nagraną sesję Webex.

Każdy rodzaj wyłączenia odpowiedzialności można skonfigurować i kontrolować niezależnie. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy muszą pozytywnie potwierdzić te zastrzeżenia, aby rozpocząć spotkanie lub wziąć w nim udział; lub aby dołączyć do sesji lub obejrzeć nagranie sesji.

1

Użyj edytora tekstu, aby utworzyć plik wyłączenia odpowiedzialności i zapisać plik.

Obsługiwane są następujące typy plików: HTML, HML i TXT. Utwórz plik wyłączenia odpowiedzialności dla każdego typu wyłączenia odpowiedzialności oraz dla każdego języka obsługiwanego przez Twoją witrynę.

2

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Zastrzeżenia.

3

Na stronie Wyroki wybierz opcję Prześlij wyłączenie.

4

W oknie Prześlij plik przejdź do lokalizacji pliku na komputerze, wybierz plik, a następnie kliknij Otwórz.

5

W Wpisz wybierz z listy odpowiedni typ zastrzeżenia.

6

W Język wybierz z listy odpowiedni język zastrzeżenia.

7

W kolumnie Apply to Center(s) zaznacz pola wyboru dla usług, dla których chcesz wyświetlić wyłączenie odpowiedzialności.

  • MC— Webex Meetings
  • EC — Webex Events
  • TC— Webex Training
  • SC— Webex Support
8

Aby wyświetlić podgląd wyłączenia odpowiedzialności, wybierz nazwę pliku. Alternatywnie w kolumnie Akcje wybierz odpowiedni przycisk Więcej , a następnie wybierz Podgląd.

Oświadczenie otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

9

Wybierz Zapisz .

Usuwanie zastrzeżenia

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Zastrzeżenia.

2

W Działania wybierz odpowiednią kolumnę Więcej , a następnie wybierz Usuń .

3

Kliknij OK aby usunąć plik.

Wyłącz wyłączenie odpowiedzialności

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Zastrzeżenia.

2

W Działania wybierz odpowiednią kolumnę Więcej , a następnie wybierz Wyłącz .

Do czasu włączenia wyłączenia odpowiedzialności nie są dostępne wyłączenie odpowiedzialności i odpowiednie opcje konfiguracji.

Włącz wyłączenie odpowiedzialności

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Zastrzeżenia.

2

W Działania wybierz odpowiednią kolumnę Więcej , a następnie wybierz Włącz .