Konfigurera ansvarsfriskrivning

Konfigurera dina egna anpassade friskrivningsklausuler som visas varje gång:

  • En värd startar ett möte.

  • Mötesdeltagare deltar i ett möte.

  • Tittare startar en inspelad Webex-session.

Du kan oberoende konfigurera och kontrollera alla typer av friskrivningar. Om aktiverad måste användare godkänna dessa friskrivningar för att starta eller delta i ett möte, för att delta i en session eller visa en sessionsinspelning.

1

Använd en textredigerare för att skapa en friskrivningsfil och spara filen.

Det finns stöd för följande filtyper: HTML, HML och TXT. Skapa en friskrivningsfil för alla typer av friskrivningar och för alla språk som din webbplats har stöd för.

2

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.

3

På sidan Friskrivningar väljer du Överför friskrivning.

4

I fönstret Filöverföring navigerar du till filplatsen på datorn, väljer filen och klickar sedan på Öppna.

5

I listans Typ-kolumn väljer du motsvarande friskrivningstyp.

6

I listans Språk-kolumn väljer du motsvarande språk för friskrivningen.

7

I kolumnen Tillämpa för Center markerar du kryssrutorna för alla tjänster som du vill visa friskrivningen för.

  • MC – Webex Meetings
  • EC – Webex Events
  • TC – Webex Training
  • SC – Webex-support
8

För att förhandsgranska friskrivningen väljer du filnamnet. Alternativt kan du under kolumnen Åtgärder välja motsvarande Mer-knapp och sedan Förhandsgranska.

Friskrivningen öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

9

Välj Spara.

Ta bort en friskrivningsklausul

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.

2

Under kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Ta bort.

3

Klicka på OK för att ta bort filen.

Inaktivera en friskrivningsklausul

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.

2

Under kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Inaktivera.

Friskrivningen och motsvarande konfigurationsalternativ är inte tillgängliga innan du har aktiverat friskrivningen.

Aktivera en friskrivningsklausul

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.

2

I kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Aktivera.