Wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus staat, kunt u het volgende:

Vanuit Cisco Webex-instellingen kunt u uw activeringscode ophalen zonder dat u beheerder hoeft te zijn. U kunt deze activeringscode gebruiken om uw apparaat in te stellen voor de eerste keer of opnieuw te registreren.


  • Als u een nieuw apparaat hebt of een apparaat hebt dat is geregistreerd bij een andere gespreksservice, moet dit apparaat softwareversie CE9.0.1 of hoger hebben.

  • Uw persoonlijke apparaat heeft dezelfde rechten als u hebt, maar zelfs als u een Webex Calling-abonnement hebt, kunt u geen gesprekken starten met (of ontvangen van) personen buiten uw organisatie op het apparaat met behulp van hun telefoonnummer of via bellen op basis van toestelnummer.

  • Uw persoonlijke vergaderingen worden 5 minuten voordat ze worden gestart, weergegeven op uw apparaat. Het is mogelijk om de vergaderingsgegevens te verbergen, zodat de titels van de vergadering niet worden weergegeven op het apparaat.

1

Als uw apparaat eerder is geregistreerd bij Cisco Webex of een andere gespreksservice, moet u de fabrieksinstellingen van uw apparaat eerst herstellen.

Selecteer de apparaatnaam in het startscherm en ga naar Instellingen. Selecteer Fabrieksinstellingen en bevestig dat u het apparaat wilt resetten.

2

Vanuit Cisco Webex-instellingen maakt u een nieuw apparaat door Mijn apparaten en Activeringscode genereren te selecteren. De activeringscode wordt ook naar uw e-mailadres verzonden.

3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u het gedeelte bereikt met Een gespreksservice kiezen, selecteert u Cisco Webex en typt u de activeringscode die u hebt gemaakt.

Voltooi de stappen in de wizard en dan is uw apparaat gereed voor gebruik.

4

Na de installatie kunt u uw apparaat zien bij de Cisco Webex-instellingen onder Mijn apparaten. Via deze pagina kunt u ook de apparaatnaam wijzigen en deze deactiveren.

U kunt de apparaatnaam wijzigen door het pictogram te selecteren en vervolgens Apparaatinstellingen te selecteren. Gebruik een beschrijvende naam die het makkelijker maakt het apparaat te herkennen, bijvoorbeeld Lisa thuiskantoor.