Wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus staat, kunt u het volgende:

U kunt de activeringscode ophalen zonder dat u rechtstreeks een beheerder voor de Webex-app hoeft te zijn. Open de instellingen in uw profielfoto in de Webex-app en selecteer Apparaten . Een activeringscode genereren om uw apparaat voor de eerste keer in te stellen of om het opnieuw te registreren.


  • Als u een nieuw apparaat hebt of een apparaat hebt dat is geregistreerd bij een andere gespreksservice, moet dit apparaat softwareversie CE9.0.1 of hoger hebben.

  • Gebruikers met een Webex Calling professionele licentie kunnen hun persoonlijke apparaat gebruiken om externe gesprekken te voeren (of te ontvangen) met een telefoonnummer of bellen via een toestelnummer.

  • Uw persoonlijke vergaderingen worden 5 minuten voordat ze worden gestart, weergegeven op uw apparaat. Er is geen agenda-app voor het weergeven en boeken van vergaderingen op een apparaat met een persoonlijke modus. Het is mogelijk om gegevens van de vergadering te verbergen, zodat de vergadertitels niet op het apparaat worden weergegeven.

1

Als uw apparaat eerder is geregistreerd bij Cisco Webex of een andere gespreksservice, moet u de fabrieksinstellingen van uw apparaat eerst herstellen.

Veeg in het startscherm naar rechts en ga naar Apparaatinstellingen . Selecteer Fabrieksinstellingen en bevestig dat u het apparaat wilt resetten.

2

Ga op de Webex-app naar het menu Instellingen en maak een nieuw apparaat door Apparaten en activeringscode te selecteren. De activeringscode wordt ook naar uw e-mailadres verzonden.

3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u een service komt kiezen, selecteert u Cisco Webex en typt u de activeringscode die u hebt gemaakt.

Voltooi de stappen in de wizard en dan is uw apparaat gereed voor gebruik.

4

Na het instellen wordt uw apparaat weergegeven in de Webex-app, in het menu Instellingen onder Apparaten . Via deze pagina kunt u ook de apparaatnaam wijzigen en deze deactiveren.

Als u de apparaatnaam wilt wijzigen, selecteert u en Naam bewerken. Gebruik een beschrijvende naam die het makkelijker maakt het apparaat te herkennen, bijvoorbeeld Lisa thuiskantoor.