Когато устройството ви е в личен режим, можете да:

От Настройките на Cisco Webex можете да получите кода си за активиране, без да се налага да сте администратор. Можете да използвате този код за активиране, за да настроите устройството си за първи път или да го регистрирате отново.


  • Ако имате ново устройство или такова, което е било регистрирано в друга услуга за повиквания, трябва да се изпълнява софтуерна версия CE9.0.1 или по-нова.

  • Потребителите с Webex Calling професионален лиценз могат да използват своето лично устройство за стая система, за да правят (или получават) външни разговори с помощта на телефонен номер или използват разширение базирани повикване от устройството.

  • Личните ви срещи се показват на устройството ви 5 минути преди да започнат. Възможно е да скриете подробностите за срещата, така че заглавията на срещите да не се показват на устройството.

1

Ако устройството ви е било регистрирано преди това в Cisco Webex или в друга услуга за повиквания, първо нулирайте устройството до фабричните настройки.

Изберете името на устройството на началния екран и отворете Настройки. Изберете Възстановяване на фабричните настройки и потвърдете, че искате да нулирате устройството.

2

От Настройките на Cisco Webex създайте ново устройство, като изберете Моите устройства и Генериране на код за активиране. Кодът за активиране също се изпраща на вашия имейл.

3

Преминете през съветника за настройка на вашето устройство. Когато достигнете до Избор на услуга за повиквания, изберете Cisco Webex и въведете създадения от вас код за активиране.

Завършете стъпките на съветника и устройството ви е готово за употреба.

4

След настройката можете да видите устройството си на Cisco Webex Настройки под Моите устройства. От тази страница можете също да промените името на устройството и да го деактивирате.

За да промените името на устройството, изберете иконката и Настройки на устройството. Използвайте описателно име, което улеснява разпознаването на устройството, например Домашният офис на Лиза.