Når enheten er i personlig modus, kan du gjøre følgende:

Fra Cisco Webex-innstillinger, kan du få din aktiveringskode uten at du trenger å være administrator. Du kan bruke denne aktiveringskoden for å konfigurere enheten for første gang eller registrere den på nytt.


  • Hvis du har en ny enhet eller en som er blitt registrert i en annen anropstjeneste, må den kjøre programvareversjon CE 9.0.1 eller nyere.

  • Brukere med en Webex Calling yrkes lisens kan bruke personlig rom system enhet til å foreta (eller motta) eksterne anrop ved hjelp av et telefon nummer eller bruke intern anrop fra enheten.

  • De personlige møtene dine vises på enheten 5 minutter før de starter. Det er mulig å skjule møtedetaljer, så møtetitlene vises derfor ikke på enheten.

1

Hvis enheten er blitt registrert til Cisco Webex eller en annen anropstjeneste, tilbakestilles enheten først.

Velg navnet på enheten på startskjermen, og gå til Innstillinger. Velg Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og bekreft at du vil tilbakestille enheten.

2

Fra Cisco Webex-innstillinger, oppretter du en ny enhet ved å velge Mine enheter og Generer aktiveringskode. Aktiveringskoden kan også sendes til e-posten din.

3

Gå gjennom konfigurasjonsveiviseren på enheten. Når du skal Velge en anropstjeneste, velger du Cisco Webex og skriver inn aktiveringskoden du opprettet.

Fullfør trinnene i veiviseren og enheten er klar for bruk.

4

Etter installasjonen kan du se enheten din på Cisco Webex-innstillinger under Mine enheter. På denne siden kan du også endre enhets navnet og deaktivere den.

Hvis du vil endre enhetsnavnet, velger du ikon og Enhetsinnstillinger. Bruk et beskrivende navn som gjør det enklere å gjenkjenne enheten, for eksempel Lisas hjemmekontor.