Gezichtsherkenning wordt gebruikt voor het maken van naamlabels tijdens een vergadering. Hoe de namen van labels worden weer gegeven, hangt af van het apparaat dat wordt verzonden. Vanuit het apparaat met persoonlijke modus wordt alleen degene die het apparaat heeft, een naam label. Van gedeelde apparaten:

  • Webex desk, desktop Pro, desktop mini en Room Kit Mini maal: Labels worden voor Maxi maal 4 personen tegelijk weer gegeven tijdens de hele vergadering.

  • Kamer en kamer reeks: Aan het begin van de vergadering ziet u de namen van de labels voor de eerste 60 seconden van de vergadering. De namen van de labels voor Maxi maal 4 personen tegelijk worden weer gegeven aan de rechter kant. Daarna wordt de naam van de actieve spreker kort weergegeven wanneer deze begint met spreken.

Wanneer u een gesprek voert of een vergadering op een bord, een bureau of een Room Series-apparaat Webex geregistreerd, is uw naam label zichtbaar voor de ontvangende kant. U kunt de namen van de labels zien van degene die zich hebben aangemeld als u belt vanaf een bord, een kantoor, een SX-, MX-of Room Series-apparaat dat Webex geregistreerd. DX70 en DX80 kunnen alleen namen van labels ontvangen.

Namen van labels zijn beschikbaar wanneer de camera is ingeschakeld, hetzij wanneer u in vergadering bent of wanneer de zelf weergave is ingeschakeld. In de naam Lable worden uw naam of uw naam en uw titel weer gegeven als u een naam hebt toegevoegd.

Wanneer gezichts herkenning is ingeschakeld in uw organisatie, ontvangt u een e-mail om u aan te melden of kunt u zich aanmelden bij https://settings.webex.com/.


Naamlabels zijn niet beschikbaar voor getranscodeerde conferenties of soft clients.

1

Klik op de koppeling in de e-mail die u hebt ontvangen of ga naar https://settings.webex.com en Mijn profiel. Klik onder Naamlabel voor gezichtsherkenning op Aan de slag. En klik nogmaals op naam label maken op de volgende pagina.

2

Sta toe dat de site uw camera gebruikt door op Toestaan te klikken in het pop-upvenster.

3

Geef de camera een voor grond en zorg ervoor dat uw gezicht goed verlicht is en dat u de enige persoon in het frame bent. Klik op foto nemen om een foto te maken.

Als er een probleem is met uw foto, kunt u deze opnieuw opnemen door op foto opnieuw maken te klikken .

4

Als titels voor uw organisatie zijn ingeschakeld, krijgt u de optie om een titel in te stellen. U kunt de titel uit de telefoon lijst gebruiken of zelf een titel invoeren. U kunt het veld ook leeg laten en er is geen titel zichtbaar voor andere deel nemers aan de vergadering. Klik op titel instellen wanneer u klaar bent.

5

Klik op Mijn profiel weer geven om terug te gaan naar de voor pagina.

U kunt altijd teruggaan en uw gegevens bewerken of uw Foto's verwijderen. Klik op de voor pagina op uw naam onder Mijn naam label . Als u uw gegevens verwijdert, wordt uw naam label niet meer weer gegeven in vergaderingen en gesp rekken.