Podczas spotkania technologia rozpoznawania twarzy jest wykorzystywana do generowania etykiet z nazwiskami. Sposób wyświetlania tych etykiet zależy od urządzenia, z którego są wysyłane. Jeśli korzystasz z urządzenia osobistego, tylko Ty zobaczysz swoją etykietę z imieniem i nazwiskiem. Z współdzielonych urządzeń:

  • Desk, Desk Pro, Desk Mini i Room Kit Mini: Etykiety z nazwiskami dla maksymalnie 4 osób jednocześnie są widoczne na drugim końcu spotkania przez cały czas trwania spotkania.

  • Seria tablic i sal: Na początku spotkania możesz zobaczyć etykiety nazw przez pierwsze 60 sekund spotkania. Na drugim końcu widoczne są etykiety z nazwiskami dla maksymalnie 4 osób jednocześnie. Następnie nazwa aktywnego mówcy jest widoczna przez chwilę, gdy zaczną mówić.

Gdy uczestniczysz w rozmowie lub spotkaniu na urządzeniu Board, Desk lub Room Series zarejestrowanym Webex, etykieta z Twoim imieniem i nazwiskiem jest widoczna dla odbiorcy. Możesz zobaczyć etykiety z nazwiskami osób, które się zarejestrowały, jeśli dzwonisz z urządzenia Board, Desk, SX, MX lub Room Series zarejestrowanego Webex. DX70 i DX80 mogą odbierać tylko etykiety z nazwiskami.

Etykiety z nazwiskami są dostępne, gdy kamera jest włączona, gdy uczestniczysz w spotkaniu lub gdy włączony jest podgląd siebie. Etykieta z imieniem będzie zawierać Twoje imię i nazwisko lub imię i tytuł, jeśli je dodałeś.

Jeśli w organizacji włączona jest funkcja rozpoznawania twarzy, otrzymasz wiadomość e-mail rejestracyjny lub możesz zarejestrować się na stronie https://settings.webex.com/.


Etykiety nazw nie są dostępne w transkodowanych konferencjach ani na klientach programowych.

1

Kliknij link w otrzymanej wiadomości e-mail lub przejdź do https://settings.webex.com i Mój profil. Pod etykietą nazwy rozpoznawania twarzy kliknij przycisk Rozpocznij. I kliknij ponownie Utwórz etykietę nazwy na następnej stronie.

2

Zezwól na korzystanie z kamery w witrynie, klikając przycisk Zezwól w oknie wyskakującym.

3

Stań przed kamerą i upewnij się, że Twoja twarz jest dobrze oświetlona i że jesteś jedyną osobą w kadrze. Kliknij przycisk Zrób zdjęcie, aby zrobić zdjęcie.

Jeśli wystąpił problem ze zdjęciem, możesz je zrobić ponownie, klikając przycisk Zrób zdjęcie.

4

Jeśli w Twojej organizacji włączono tytuły, możesz ustawić tytuł. Możesz użyć tytułu z własnego katalogu lub wprowadzić go samodzielnie. Możesz również pozostawić to pole puste, a żaden tytuł nie będzie widoczny dla innych uczestników spotkania. Po zakończeniu kliknij przycisk Ustaw tytuł.

5

Kliknij pozycję Wyświetl mój profil, aby powrócić do strony pierwszej.

Można zawsze cofnąć i edytować swoje informacje oraz usunąć zdjęcia. Na pierwszej stronie kliknij swoje imię i nazwisko pod Moja etykieta nazwy. Jeśli usuniesz swoje dane, Twoja etykieta z nazwiskiem nie będzie się już pojawiać podczas spotkań i rozmów.