Under ett möte används ansiktsigenkänningsteknik för att generera namnetiketter. Hur dessa etiketter visas beror på vilken enhet de skickas från. Om du använder en personlig enhet kommer bara du att se din egen namnetikett. Från delade enheter:

  • Desk, Desk Pro, Desk Mini och Room Kit Mini: Namnetiketter för upp till 4 personer åt gången är synliga längst bort under hela mötet.

  • Styrelse- och rumsserier: I början av mötet kan du se namnetiketterna under de första 60 sekunderna av mötet. Namnetiketter för upp till 4 personer åt gången är synliga längst bort. Därefter visas talarens namn en kort stund.

När du deltar i ett samtal eller ett möte på en styrelse-, skrivbords- eller rumsserieenhet som är Webex registrerad, är din namnetikett synlig för mottagaren. Du kan se namnetiketterna för de som har registrerat dig om du ringer från en Board, Desk, SX, MX eller Room Series-enhet som är Webex registrerad. DX70 och DX80 kan endast ta emot namnetiketter.

Namnetiketter är tillgängliga när kameran är på, när du är i ett möte eller när självvisningen är på. Namnetiketten visar antingen ditt namn eller ditt namn och din titel, om du har lagt till en.

När ansiktsigenkänning är aktiverat i din organisation får du ett e-postmeddelande för att registrera dig, eller så kan du registrera dig från https://settings.webex.com/ .


Namnetiketter är inte tillgängliga på omkodade konferenser eller på mjuka klienter.

1

Klicka på länken i e-postmeddelandet du fick eller gå till https://settings.webex.com och öppna Min profil. Klicka på Kom igång under Namnetikett för ansiktsigenkänning. Och klicka igen Skapa namnetikett på nästa sida.

2

Tillåt att platsen använder kameran genom att klicka på Tillåt i popup-fönstret.

3

Vänd dig mot kameran och se till att ditt ansikte är väl upplyst och att du är den enda personen i bilden. Klicka på Ta foto för att ta en bild.

Om det finns ett problem med din bild kan du ta om den genom att klicka på Ta om foto .

4

Om titlar har aktiverats för din organisation får du möjlighet att ange en titel. Du kan antingen använda titeln från din katalog eller ange en själv. Du kan också lämna fältet tomt och ingen titel kommer att vara synlig för andra mötesdeltagare. Klicka på Ange titel när du är klar.

5

Klicka på Visa min profil för att komma tillbaka till förstasidan.

Du kan alltid gå tillbaka och redigera din information eller ta bort dina foton. Från framsidan klickar du på ditt namn under Min namnetikett . Om du raderar din data kommer din namnetikett inte längre att visas i möten och samtal.