1

Klik tijdens een vergadering of webinarop Menubalkweergeven.

2

Klik op Vergadering of Gebeurtenis en klik vervolgens op Opties.

3

Vink alle deelnemers toestaan om hand op te steekt in ofuit.