1

По време на събрание или webinarщракнете върху Покажи лентата с менюта .

2

Щракнете върху Събрание или Събитие , след което щракнете върху Опции.

3

Проверете или премахнете отметката Позволете на всички участници да вдигнат ръка.