1

По време на среща или уебинар щракнете Показване на лентата с менюта .

2

Щракнете върху Среща или Уебинар , след което щракнете Опции .

3

Поставете отметка или премахнете отметката Позволете на всички участници да вдигнат ръце .

1

По време на среща или уебинар щракнете Webex Meetings , след което изберете Опции за срещи или Опции за уебинар .

2

Поставете отметка или премахнете отметката Позволете на всички участници да вдигнат ръце .