1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, לחץ הצג את שורת התפריטים .

2

לחץ פגישה או סמינר מקוון , ואז לחץ אפשרויות .

3

סמן או בטל את הסימון אפשרו לכל המשתתפים להרים ידיים .

1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, לחץ Webex Meetings , ולאחר מכן בחר אפשרויות מפגש או אפשרויות סמינר מקוון .

2

סמן או בטל את הסימון אפשרו לכל המשתתפים להרים ידיים .