1

Under ett möte eller webbseminarium klickar du på Visa menyraden .

2

Klicka på Möte eller Webbseminarium och klicka sedan på Alternativ .

3

Markera eller avmarkera Låt alla deltagare räcka upp handen .

1

Under ett möte eller webbseminarium klickar du på Webex Meetings och välj sedan Mötesalternativ eller Alternativ för webbseminarier .

2

Markera eller avmarkera Låt alla deltagare räcka upp handen .