1

Under ett möte eller webinarklickar du på Visa menyrad.

2

Klicka på Möte eller Händelse och sedan på Alternativ.

3

Markera eller avmarkera Tillåt alla deltagare att räcka upp handen.