Bestanden uploaden naar de gedeelde ruimte in Webex.
1

Klik in het berichtgedeelte op Bijlageen kies Delen vanuit OneDrive of SharePoint.

2

Klik op Uploaden en kies Bestanden ofMap om bestanden te uploaden naar uw OneDrive- of SharePoint Online-account.