1

W obszarze wiadomości kliknij pozycję Załącznik , a następnie wybierzpozycję Udostępnij z usługi OneDrive lub programuSharePoint.

2

Kliknij pozycję Przekaż i wybierz pozycję Pliki lub Folder, aby przekazać pliki na konto usługi OneDrive lub SharePoint Online.