Överför filer till det delade utrymmet i Webex.
1

I meddelandeområdet klickar du på Bilagaoch väljer sedan Dela från OneDrive eller SharePoint.

2

Klicka på Överför och välj filer eller mapp för att överföra filer till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.