Wanneer u een enquête maakt, kunt u het volgende doen:

 • Tekst, vragen met meerdere antwoorden en vragen met één antwoord toevoegen

 • Afbeeldingen toevoegen

 • De enquête opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik

  De enquête die u toevoegt, wordt na afloop van de gebeurtenis weergegeven op het scherm van de deelnemers.

  Als u de enquêteresultaten wilt bekijken, kunt u op de pagina Mijn Webex-rapporten een Webex Events-opkomstrapport, -deelnemergeschiedenisrapport of -gebeurtenisopnamerapport maken door naar uw naam in de rechterbovenhoek van uw Webex-site te gaan en Mijn rapporten te selecteren.

1

Ga tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis naar het gedeelte Gebeurtenisbeschrijving &opties.

2

Selecteer Enquête voor na gebeurtenis maken .

3

In het venster Enquête maken voert u een onderzoeksnaam en een inleidende tekst in.

4

Voeg optionele afbeeldingen van kop- en voettekst toe en maak de enquêtevragen.

5

Klik op Opslaan en vervolgens op OK - Deze enquête gebruiken .

6

Kies een van de volgende opties:

 • Enquête in pop-upvenster weergeven: hiermee geeft u aan dat de enquête moet worden weergegeven in een apart venster.

 • Enquête weergeven in hoofdbrowservenster (in plaats van doel-URL) - hiermee geeft u aan deze enquête in het hoofdvenster moet worden weergegeven.

  Als u de optie Enquête weergeven in hoofdbrowservenster (in plaats van doel-URL) selecteert en tevens een doel-URL opgeeft die na afloop van de gebeurtenis wordt weergegeven, wordt de doelpagina niet weergegeven na afloop van de gebeurtenis.

7

Selecteer Deze gebeurtenis plannen als u een nieuwe gebeurtenis maakt of Selecteer Deze gebeurtenis bijwerken als u een bestaande gebeurtenis bewerkt.