Prilikom kreiranja ankete možete da uradite sledeće:

 • Dodavanje teksta, višestrukog odgovora i pitanja sa jednim odgovorom

 • Dodavanje slika

 • Čuvanje ankete kao predloška za buduću upotrebu

  Anketa koju dodajete prikazuje se na ekranima učesnika kada se događaj završi.

  Da biste prikazali rezultate ankete, možete da generišete Izveštaj o prisustvu Webex događaja, izveštaj o istoriji učesnika ili izveštaj o snimanju događaja sa stranice "Moji Webex izveštaji" tako što ćete izaći na svoje ime u gornjem desnom uglu Webex lokacije i izabrati stavku Moji izveštaji.

1

Dok kreirate ili uređujete događaj, idite u odeljak Opis događaja & Opcije.

2

Izaberite stavku Kreiraj anketu posle događaja .

3

U prozoru Kreiranje ankete unesite ime ankete i uvodni tekst.

4

Dodajte opcionalne slike zaglavlja i podnožja stranice, a zatim kreirajte pitanja ankete.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj , a zatim kliknite na dugme U redu - Koristi ovu anketu .

6

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Prikaži anketu u iskačućem prozoru – Precizira da će se ova anketa prikazati u posebnom prozoru

 • Prikaži anketu u glavnom prozoru pregledača (umesto odredišne URL adrese) – Precizira da će se ova anketa prikazati u glavnom prozoru

  Ako u glavnom prozoru pregledača izaberete opciju "Prikaži anketu" (umesto odredišne URL adrese) i navedete odredišnu URL adresu koja se prikazuje nakon događaja, odredišna stranica se neće prikazati nakon događaja.

7

Izaberite opciju "Zakaži ovaj događaj" ako kreirate novi događaj ili ažurirajte ovaj događaj ako uređujete postojeći događaj.