När du skapar en undersökning kan du göra följande:

 • Lägga till text, flervalsfrågor och frågor med ett svar

 • Lägga till bilder

 • Spara undersökningen som mall för senare användning

  Undersökningen som du lägger till visas på mötesdeltagarnas skärmar när händelsen avslutas.

  För att se resultaten från undersökningen kan du generera en Webex Events-deltagarrapport, en rapport över deltagarhistorik eller en inspelningsrapport över händelsen från sidan Mina Webex-rapporter genom att gå till ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och välja Mina rapporter.

1

När du skapar eller redigerar en händelse går du till avsnittet Beskrivning av och alternativ för händelse.

2

Välj Skapa undersökning efter händelse .

3

I fönstret Skapa undersökning anger du ett namn på undersökningen och en inledningstext.

4

Lägg till valfria bilder i sidhuvud och sidfot och skapa sedan undersökningsfrågorna.

5

Klicka på Spara och sedan på OK - Use This Survey (Använd undersökning).

6

Välj något av följande:

 • Display survey in pop-up window (Visa undersökning i popup-fönster) – Anger att undersökningen ska visas i ett separat fönster.

 • Display survey in main browser window (instead of destination URL) (Visa undersökning i webbläsarens huvudfönster (i stället för mål-URL) – Anger att undersökningen ska visas i huvudfönstret

  Om du väljer Visa undersökningen i webbläsarens huvudfönster (istället för destinations-URL) och också anger en destinations-URL som visas efter händelsen kommer destinationssidan inte att visas efter händelsen.

7

Välj Schemalägg händelsen om du skapar en ny händelse, eller Uppdatera händelsen om du redigerar en befintlig händelse.