Enquêtedeelnemers in Cisco Webex Training

U kunt tijdens een trainingssessie op elk gewenst moment een enquête onder deelnemers houden door ze een vragenlijst met meerkeuzevragen voor te leggen. Enquêtes kunnen tijdens of vóór een trainingssessie worden gemaakt.

Overzicht van Een enquête houden onder deelnemers

Enquêtes kunnen nuttig zijn om feedback van deelnemers te ontvangen. Enquêtes maken het mogelijk om deelnemers te laten stemmen over een voorstel, hun kennis te testen en zijn een goede manier om leren te stimuleren.

Als u een enquête wilt houden, moet u eerst een vragenlijst creëren. U kunt tijdens een sessie een vragenlijst voorbereiden of u kunt een vragenlijst voorbereiden en opslaan voordat een trainingssessie begint. Tijdens de sessie kunt u hem dan weer openen.

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de resultaten opslaan of u kunt ze bekijken en delen met uw deelnemers.

Enquêtevragen voorbereiden

In het deelvenster Enquête kunnen presentatoren een enquêtevragenlijst voorbereiden met meerdere antwoorden, enkelvoudige antwoorden en antwoorden gebaseerd op tekst. Zodra presentatoren de vragenlijst hebben voltooid, kunnen ze de enquête op elk moment tijdens een trainingssessie openen.

Enquêtevragen en -antwoorden (Windows) opstellen

  1Selecteer Enquête boven het deelvenster Deelnemers. Schakel in het vervolgkeuzemenu Meer opties en bedieningselementen in als het niet wordt weergegeven.
  2Kies uw vraagtype en klik op Nieuw om uw vraag aan uw enquête toe te voegen.
    

  Meerkeuzevragen kunnen Enkelvoudige antwoorden bevatten, waarbij de deelnemers één antwoord kiezen of Meerdere antwoorden waarbij de deelnemers alle antwoorden kiezen die van toepassing zijn.

  Beknopte antwoordvragen laten deelnemers vrij in het formuleren van antwoorden.

  3Typ de vraag en druk op Enter.
  4Typ de antwoorden en druk op Enter na elk antwoord.
    

  Om het juiste antwoord te markeren, selecteert u het eerst en klikt u vervolgens op Markeren als juist.

  5Klik op Enquête openen. De enquête wordt beëindigd nadat de ingestelde tijd is verstreken of zodra de presentator op Enquête sluiten klikt.

  Enquêtevragen en -antwoorden opstellen (Mac)

   1Open het tabblad Van de enquête door op Enquête te klikken.
   2Klik op Nieuwe vraag toevoegen en typ uw vraag om een nieuwe enquête te maken.
   3Voeg antwoorden op uw vragen toe door te klikken op Antwoord toevoegen en uw antwoord te typen. Om het juiste antwoord te markeren, selecteert u het eerst en klikt u vervolgens op .
     

   Meerkeuzevragen kunnen Enkelvoudige antwoorden bevatten, waarbij de deelnemers één antwoord kiezen of Meerdere antwoorden waarbij de deelnemers alle antwoorden kiezen die van toepassing zijn.

   Beknopte antwoordvragen laten deelnemers vrij in het formuleren van antwoorden.

   4Klik op Enquête openen. De enquête wordt beëindigd nadat de ingestelde tijd is verstreken of zodra de presentator op Enquête sluiten klikt.

   Een vragenlijst bewerken

   Als presentator kunt u enquêtes bewerken zoals ze in deze tabel te zien zijn:

   Als u dit wiltdoen...

   Actie

   Het vraagtype wijzigen

   Selecteer een vraag > kies een nieuw type > Type wijzigen.

   Een vraag of antwoord bewerken

   Klik op een vraag of antwoord > Bewerken > breng uw wijzigingen aan.

   Een vraag of antwoord verwijderen

   Klik op een vraag of antwoord > Verwijderen.

   De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

   Selecteer een vraag of antwoord om > Omhoog ofOmlaag teverplaatsen.

   Een hele vragenlijst verwijderen

   Selecteer Alles leegmaken.

   Enquêtetabbladen hernoemen of herschikken

   Als u meerdere enquêtes in één keer opent, kunt u elk tabblad van de enquête een naam geven, zodat u deze eenvoudiger kunt volgen. U kunt de enquêtes ook opnieuw ordenen, zodat er logischer naar verwezen kan worden.

    1Dubbelklik op de naam van het tabblad, voer de nieuwe naam in en druk op Enter om de naam van het tabblad van de enquête te wijzigen.
    2Klik op het tabblad en sleep een tabblad om het naar links of rechts te verplaatsen.

    Een timer weergeven tijdens een enquête

    Presentatoren kunnen een timer laten zien waarop wordt aangegeven hoe lang de enquête beschikbaar is. Op die manier weten deelnemers hoeveel tijd ze hebben om de enquête te voltooien.
     1Selecteer in Windows Opties. Op een Mac selecteert u het pictogram Opties instellen.
     2Selecteer Weergave, typ de tijdsduur in het vak Alarm: en klik op OK.

     Enquêteresultaten delen met deelnemers

     Nadat de presentator een enquête heeft gesloten, kan hij/zij de resultaten delen met deelnemers van de trainingssessie. Gedeelde resultaten verschijnen in het deelvenster Enquête.

     De enquêteresultaten zijn gebaseerd op het percentage deelnemers dat een antwoord heeft gekozen op het totale aantal deelnemers van de trainingssessie, niet op het totale aantal deelnemers dat de vragenlijst heeft ingevuld.

     Presentatoren kunnen het volgende met deelnemers delen:

     • Enquêteresultaten: Geeft de enquêteresultaten weer in het deelvenster Enquête van de deelnemer.

     • Afzonderlijke resultaten: Hiermee wordt het document met resultaten van de deelnemer in een webbrowser gedeeld met de deelnemer.

     • Juiste antwoorden: Geeft de juiste antwoorden weer in het deelvenster Enquête.

     • Individuele cijfers: Geeft het cijfer van de deelnemer weer in het deelvenster Enquête.

     Selecteer in uw Enquêtedeelvenster Delen met deelnemers, kies wat u wilt delen en selecteer Toepassen .

     Vond u dit artikel nuttig?