Účastníci prieskumu na školení Cisco Webex

Počas školenia môžete kedykoľvek osloviť účastníkov tak, že im predložíte dotazník, v ktorom si môžu vybrať odpovede s viacerými možnosťami. Ankety je možné vytvárať počas tréningu alebo pred ním.

Prehľad účastníkov ankety

Ankety môžu byť užitočné pri získavaní spätnej väzby od účastníkov. Prieskumy umožňujú účastníkom hlasovať o návrhu, otestovať si svoje znalosti a sú dobrým spôsobom, ako podporiť učenie.

Ak chcete uskutočniť prieskum, najskôr si pripravte dotazník na prieskum verejnej mienky. Dotazník si môžete pripraviť kedykoľvek počas tréningu, alebo si ho môžete pripraviť pred začiatkom tréningu, uložiť ho a potom ho otvoriť na použitie počas tréningu.

Po zatvorení hlasovania môžete uložiť výsledky alebo ich môžete zobraziť a zdieľať s účastníkmi.

Pripravte si anketový dotazník

Na Prieskum verejnej mienky panel, môžu prezentujúci pripraviť anketový dotazník, ktorý obsahuje odpovede s viacerými odpoveďami, s jednou odpoveďou a textové odpovede. Keď prezentujúci vyplnia dotazník, môžu anketu otvoriť kedykoľvek počas školenia.

Vytváranie otázok a odpovedí prieskumu (Windows)

  1 Vyberte Prieskum verejnej mienky zhora Účastníci panel. Skontrolujte pod Viac rozbaľovacia ponuka možností a ovládacích prvkov, ak sa nezobrazuje.
  2 Vyberte si typ otázky a kliknite Nový pridať svoju otázku do ankety.
    

  Viacero možností otázky môžu mať Jednotlivé odpovede kde si frekventanti vyberú jednu odpoveď, príp Viaceré odpovede kde si účastníci vyberú všetky vhodné odpovede.

  Stručná odpoveď otázky umožňujú účastníkom zadať voľné odpovede na otázky.

  3 Napíšte otázku a stlačte Zadajte.
  4 Napíšte odpovede a stlačte Zadajte po každej odpovedi.
    

  Ak chcete označiť správnu odpoveď, najprv ju vyberte a potom kliknite Označiť ako správne.

  5 Kliknite Otvorte anketu. Anketa sa zatvorí po uplynutí nastaveného času alebo po kliknutí prezentujúceho Zavrieť prieskum.

  Vytváranie otázok a odpovedí prieskumu (Mac)

   1Kliknutím otvorte kartu hlasovania Prieskum verejnej mienky .
   2Kliknite Pridať novú otázku a napíšte svoju otázku a vytvorte novú anketu.
   3Pridajte odpovede na svoje otázky kliknutím Pridať odpoveď a napíšte svoju odpoveď. Ak chcete označiť správnu odpoveď, najprv ju vyberte a potom kliknite .
     

   Viacero možností otázky môžu mať Jednotlivé odpovede kde si frekventanti vyberú jednu odpoveď, príp Viaceré odpovede kde si účastníci vyberú všetky vhodné odpovede.

   Stručná odpoveď otázky umožňujú účastníkom zadať voľné odpovede na otázky.

   4 Kliknite Otvorte anketu. Anketa sa zatvorí po uplynutí nastaveného času alebo po kliknutí prezentujúceho Zavrieť prieskum.

   Upravte dotazník

   Ako moderátor môžete upravovať prieskumy tak, ako je to uvedené v tejto tabuľke:

   Ak chceš

   Urobte nasledovné…

   Zmeňte typ otázky

   Vyberte otázku > vyberte nový typ > Zmeniť typ.

   Upravte otázku alebo odpoveď

   Vyberte otázku alebo odpoveď > Upraviť > vykonajte zmeny.

   Odstráňte otázku alebo odpoveď

   Vyberte otázku alebo odpoveď > Odstrániť.

   Usporiadajte otázky alebo odpovede

   Vyberte otázku alebo odpoveď > Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

   Vymažte celý dotazník

   Vyberte Zmazať všetko.

   Premenovať a zmeniť poradie kariet prieskumu

   Ak máte otvorených viacero hlasovaní naraz, môžete každú kartu hlasovania pomenovať, aby ste v nich mali jednoduchšie prehľad. Môžete tiež zmeniť poradie prieskumov, aby bolo možné na ne intuitívnejšie odkazovať.

    1Dvakrát kliknite na názov karty, zadajte nový názov a stlačte Zadajte na premenovanie karty hlasovania.
    2Kliknite na kartu a pomocou presunutia presuňte kartu doľava alebo doprava.

    Zobrazte časovač počas hlasovania

    Prezentujúci môžu zobraziť časovač, ktorý ukazuje, ako dlho je anketa otvorená. Účastníci tak budú vedieť, koľko času majú na dokončenie ankety.
     1 V systéme Windows vyberte možnosti. Na Macu vyberte Nastaviť možnosti ikonu.
     2 Vyberte Displej, zadajte dĺžku času do poľa Budík: box a kliknite na tlačidlo OK.

     Zdieľajte výsledky ankety s účastníkmi

     Keď prednášajúci zatvorí prieskum, môže sa podeliť o výsledky s účastníkmi školenia. Zdieľané výsledky sa zobrazia v Prieskum verejnej mienky panel.

     Výsledky prieskumu sú založené na percente účastníkov, ktorí si vybrali jednotlivé odpovede z celkového počtu účastníkov školenia, nie na celkovom počte účastníkov, ktorí vyplnili dotazník.

     Prezentujúci môžu s účastníkmi zdieľať nasledovné:

     • Výsledky ankety: Zobrazuje výsledky ankety u účastníkov Prieskum verejnej mienky panel.

     • Individuálne výsledky: Zdieľa dokument s výsledkami účastníka vo webovom prehliadači s účastníkom.

     • Správne odpovede: Zobrazuje správne odpovede v Prieskum verejnej mienky panel.

     • Známky jednotlivca: Zobrazuje známku účastníka v Prieskum verejnej mienky panel.

     Na paneli hlasovania vyberte Zdieľajte s účastníkmi, vyberte, čo chcete zdieľať, a vyberte Použiť.

     Bol tento článok užitočný?