Omröstningsdeltagare i Cisco Webex Training

Under ett utbildningsmöte kan du när som helst genomföra en deltagaromröstning genom att ge deltagarna ett frågeformulär där de kan välja mellan flervalssvar. Du kan skapa omröstningar under ett utbildningsmöte eller före.

Deltagaromröstning, översikt

Omröstningar kan vara användbara för att samla in feedback från deltagarna. Omröstningar är ett bra sätt att uppmuntra inlärning, testa deltagarnas kunskaper och låta dem rösta om ett förslag.

För att genomföra en omröstning måste du först förbereda ett omröstningsformulär. Du kan när som helst förbereda ett frågeformulär under ett utbildningsmöte eller så kan du förbereda det innan utbildningsmötets starttid, spara det och sedan öppna frågeformuläret under utbildningsmötet.

När du har stängt en omröstning kan du spara resultaten eller visa och dela dem med deltagarna.

Förbered ett omröstningsformulär

På panelen Omröstningar kan presentatörer förbereda ett omröstningsformulär som inkluderar flervalssvar, enkelsvar och textbaserade svar. När presentatörer har slutfört frågeformuläret kan de öppna omröstningen när som helst under ett utbildningsmöte.

Sammanställ omröstningsfrågor och -svar (Windows)

  1Välj Omröstningar ovanför panelen Deltagare. Titta under rullgardinsmenyn Fler alternativ och kontroller om den inte visas.
  2Välj frågetyp och klicka på Ny för att lägga till din fråga i omröstningen.
    

  Flervalsfrågor kan ha Enkla svar där deltagarna väljer ett svar, eller Flera svar där deltagarna kan välja flera svar.

  På frågor med Kort svar kan deltagarna skriva egna svar på frågorna.

  3Skriv frågan och tryck på Retur.
  4Skriv svaren och tryck på Retur efter varje svar.
    

  För att ange det rätta svaret väljer du det och klickar sedan på Markera som korrekt.

  5Klicka på Öppna omröstning. Omröstningen stängs när den angivna tiden går ut eller presentatören klickar på Stäng omröstningen.

  Sammanställ omröstningsfrågor och -svar (Mac)

   1Öppna omröstningsfliken genom att klicka på Omröstningar.
   2Klicka på Lägg till ny fråga och skriv din fråga för att skapa en ny omröstning.
   3Lägg till svar till dina frågor genom att klicka på Lägg till svar och skriv ditt svar. För att markera det rätta svaret väljer du det och klickar sedan på .
     

   Flervalsfrågor kan ha Enkla svar där deltagarna väljer ett svar, eller Flera svar där deltagarna kan välja flera svar.

   På frågor med Kort svar kan deltagarna skriva egna svar på frågorna.

   4Klicka på Öppna omröstning. Omröstningen stängs när den angivna tiden går ut eller presentatören klickar på Stäng omröstningen.

   Redigera ett omröstningsformulär

   Som presentatör kan du redigera omröstningar enligt den här tabellen:

   Om du vill...

   Göra följande ...

   Ändra frågetypen

   Markera en fråga > välj en ny typ > Ändra typ.

   Redigera en fråga eller ett svar

   Välj en fråga eller ett svar > Redigera > gör dina ändringar.

   Ta bort en fråga eller ett svar

   Välj en fråga eller ett svar > Ta bort.

   Ändra om frågor eller svar

   Markera en fråga eller ett > flytta upp eller Flytta ner.

   Ta bort ett helt frågeformulär

   Välj Rensa allt.

   Byt namn och ändra ordningen på omröstningsflikar

   Om du har flera omröstningar öppna samtidigt kan du namnge varje omröstningsflik så att det är lättare att hålla reda på dem. Du kan även ändra ordningen på omröstningarna så att de följer en mer intuitiv ordning.

    1Dubbelklicka på fliknamnet, ange det nya namnet och tryck på Retur för att byta namn på omröstningen.
    2Klicka på fliken och använd funktionen dra och släpp för att flytta en flik åt höger eller vänster.

    Visa en timer under en omröstning

    Presentatörer kan visa en timer som anger hur länge omröstningen är öppen. På så sätt vet deltagarna hur mycket tid de har på sig för att genomföra omröstningen.
     1På en dator med Windows markerar du Alternativ. På en Mac markerar du ikonen Ange alternativ.
     2Markera Visa och ange tidslängden i rutan Larm: och klicka på OK.

     Dela omröstningsresultat med deltagare

     Efter att presentatören stänger en omröstning kan presentatören dela resultaten med utbildningsmötets deltagare. Delade resultat visas på panelen Omröstningar.

     Omröstningsresultaten baseras på den andel deltagare som valde respektive svar av det totala antalet deltagare i utbildningsmötet, inte det totala antalet deltagare som fyllde i frågeformuläret.

     Presentatörer kan dela följande med deltagare:

     • Omröstningsresultaten: Visar omröstningsresultaten på panelen Omröstningar för deltagaren.

     • Individuella resultat: Delar en deltagares resultatdokument i en webbläsare med deltagaren.

     • De rätta svaren: Visar de rätta svaren på panelen Omröstningar.

     • Individens betyg: Visar deltagarens betyg på panelen Omröstningar.

     På panelen Omröstningar väljer du Dela med deltagare, väljer vad du vill dela och sedan Tillämpa .

     Var den här artikeln användbar?