Als uwWebinarvereist registratie, kunt u de deelnamepagina als volgt aanpassen:

  • Selecteer een thema (donker of licht)

  • Een achtergrondafbeelding uploaden

  • Een achtergrondkleur voor het linkerpaneel opgeven, evenals de kleur van de kop- en achtergrond

  • Wijzig de kleur van hetWebinartitel

  • De tekstkleur van de naam en agenda van de host wijzigen

  • De naam van de host verbergen op deWebinarBestemmingspagina

  • Afbeeldingen en beschrijvingen voor elke spreker uploaden

1

Meld u vanaf uw bureaublad aan bij uwWebex-siteen klik vervolgens op Agenda.

2

Selecteer uwWebinar. Klik in het gedeelte Branding op Bewerken.

  • Klik op Lay-out om uw thema, logo, achtergrondafbeelding, tekstkleuren en knoppen aan te passen.

  • Klik op Inhoud om de host, de spreker of de agenda weer te geven of te verbergen.

3

Als u wilt zien hoe uw pagina eruitziet in Desktop of Mobiel, klikt u op of .

4

Klik op Opslaan.

Als uw webinar oefensessies heeft, kunt u ook een afbeelding toevoegen, zoals de agenda of de QR-code Slido voor enquête, zoals een tekstbericht, bijvoorbeeld een welkomstbericht en muziek die deelnemers kunnen beluisteren terwijl de oefensessie gaande is. Zie Een afbeelding, bericht en muziek uploaden voor uw oefensessie webwebex-webinars voor meer informatie.