Als registratie voor uw webinar vereist is, kunt u de deelnamepagina als volgt aanpassen:

  • Een thema selecteren (donker of licht)

  • Een achtergrondafbeelding uploaden

  • Geef een achtergrondkleur op voor het linkerdeelvenster en voor de kop- en achtergrondkleur

  • De kleur van de webinartitel wijzigen

  • De tekstkleur voor de naam en agenda van de host wijzigen

  • De naam van de host verbergen op de bestemmingspagina van de webinar

  • Afbeeldingen en beschrijvingen uploaden voor elke spreker

1

Meld u aan bij Gebruikershub en klik vervolgens op Webinars.

2

Selecteer uw webinar en in de Branding sectie, klikt u op Bewerken .

  • Klik op Lay-out om uw thema, logo, achtergrondafbeelding, tekstkleuren en knoppen aan te passen.

  • Klik op Inhoud om de host, de spreker of de agenda weer te geven of te verbergen.

3

Als u wilt zien hoe uw pagina eruitziet in de desktop-app of mobiele app, klikt u op het bureaubladpictogram of mobiel pictogram .

4

Klik op Opslaan.

Als uw webinar oefensessies bevat, kunt u een: afbeelding, tekstbericht en muziek voor deelnemers om naar te luisteren terwijl de Oefensessie aan de gang is . Als u uw webinar een brandmerk of een specifiek thema wilt geven, aanpassen wat deelnemers zien wanneer u uw fase synchroniseert .