Ako webinar zahteva registraciju , stranicu Join možete prilagoditi na sledeći način:

  • Izbor teme (Tamno ili svetlo)

  • Otpremanje slike u pozadini

  • Određivanje boje pozadine za levu tablu, kao i za boju zaglavlja i pozadine

  • Promena boje webinar naslova

  • Promena boje teksta za ime i dnevni red domaćina

  • Sakrijte ime domaćina na vebinar landing page-u

  • Otpremanje slika i opisa za svaki zvučnik

1

Sa radne površine prijavite se na Webex lokaciju , a zatim izaberitestavku Kalendar.

2

Izaberite svoj webinar. U odeljku Brendiranje kliknite na dugme Uredi.

  • Kliknite na dugme "Raspored" da biste prilagodili temu, logotip, sliku pozadine, boje teksta i dugmad.

  • Kliknite na dugme "Sadržaj" da biste prikaželi ili sakrili glavnog računarskog računara, govornika ili dnevni red.

3

Da biste videli kako vaša stranica izgleda na radnoj površini ili mobilnom telefonu, kliknite ili .

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.