Ako je za vaš vebinar potrebna registracija, možete da prilagodite stranicu za pridruživanje na sledeći način:

  • Izaberite tlo (Tamna ili svetla)

  • Otpremite pozadinska slika

  • Navedite boju pozadine za levu tablu i za zaglavlje i boju pozadine

  • Promena boje naslova vebinara

  • Promena boje teksta za ime i dnevni red organizatora

  • Sakrij ime organizatora na početnoj stranici vebinara

  • Otpremite slike i opise za svaki zvučnik

1

Prijavite se u User Hub, a zatim kliknite na " Webinars".

2

Izaberite vebinar i u odeljku Brendiranje kliknite na "Uredi ".

  • Kliknite na dugme "Raspored" da biste prilagodili temu, logotip, sliku pozadine, boje teksta i dugmad.

  • Kliknite na dugme "Sadržaj" da biste prikaželi ili sakrili glavnog računarskog računara, govornika ili dnevni red.

3

Da biste videli kako vaša stranica izgleda u aplikaciji za radnu površinu ili mobilnoj aplikaciji, kliknite na ikonu za radnu površinuikona za mobilne uređaje ili mobilne uređaje.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Ako vaš vebinar ima sesije obuke, možete da dodate sliku, tekstualnu poruku i muziku koju učesnici slušaju dok sesija obuke traje. Da biste brendirani vebinar ili dali određenu temu, prilagodite ono što su učesnici videli kada sinhronizujete svoju scenu.