Weergaven van videolay-out

Er zijn vier weergaven waar u uit kunt kiezen. Elke weergave heeft zijn eigen gebruiksvoordelen en u kunt op elk moment van weergave wijzigen.

  • Rasterweergave: handig als u uw aandacht wilt verdelen over een groot aantal sprekers in een grote vergadering.

  • Weergave gestapeld: handig als u wilt dat andere deelnemers worden weergegeven boven de actieve spreker gedeelde inhoud.

  • Weergave Naast elkaar: handig als u deelnemers wilt zien naast de actieve spreker gedeelde inhoud.

  • Weergave op volledig scherm: handig als u deelvensters naar een andere monitor wilt laten zweven en deze naar een andere monitor wilt schalen.

Meer informatie over de maximale capaciteit voor vergaderingen, webinars en gebeurtenissen vindt u in Wat is het maximale aantal deelnemers aan een Webex-sessie of -gesprek?

Met de rasterweergave kunt u maximaal 81 deelnemers tegelijkertijd zien. U kunt de rasterweergave gebruiken zolang niemand inhoud deelt in de vergadering. Voor deze functie is Webex-videoplatformversie 2.0 vereist. Zoek uw Webex Meetings-versienummer.

Er kunnen maximaal 25 videostreams worden gemaakt via videosystemen. Als de vergadering uit meer dan 25 deelnemers bestaat, wordt op de pagina's op de tweede en latere pagina's de naam van het videosysteem weergegeven in de miniatuur in plaats van een videostream.

De sorteer volgorde van de miniatuurvideo's is gebaseerd op wie de rollen van host en presentator heeft, die het laatst heeft gesproken, wie hun video laat zien, en de alfabetische volgorde. De deelnemers die het laatst hebben gesproken worden eerst weergegeven, gevolgd door deelnemers die hun video tonen. U kunt de focus van de eerste zes miniatuurvideo's vergrendelen.

Als er meer dan 25 deelnemers zijn, kunt u instellen wie u ziet door de pictogrammen Volgende paginaPictogram Volgende pagina en Vorige paginaPictogram Vorige pagina te selecteren.

Rasterweergave selecteren

De weergave Gestapeld geeft de actieve spreker gedeelde inhoud op de fase weer. Boven de fase ziet u miniatuurvideo's van maximaal zes andere deelnemers.

De sorteer volgorde van de miniatuurvideo's is gebaseerd op wie de rollen van host en presentator heeft, die het laatst heeft gesproken, wie hun video laat zien, en de alfabetische volgorde. De deelnemers die het laatst hebben gesproken worden eerst weergegeven, gevolgd door deelnemers die hun video tonen. U kunt de focus van de eerste 6 miniatuurvideo's vergrendelen.

U kunt instellen welke deelnemers u in de miniatuurvideo's wilt zien door de pictogrammen Volgende pagina en Vorige pagina te Pictogram Volgende pagina Pictogram Vorige pagina selecteren.

Weergave Gestapeld selecteren

De focus verschuift naar de gedeelde inhoud wanneer iemand begint met delen.

Weergave Gestapeld met gedeelde inhoud selecteren

De weergave Naast elkaar geeft de actieve spreker gedeelde inhoud op de fase weer. Rechts van de fase ziet u miniatuurvideo's van maximaal zes andere deelnemers.

De sorteer volgorde van de miniatuurvideo's is gebaseerd op wie de rollen van host en presentator heeft, die het laatst heeft gesproken, wie hun video laat zien, en de alfabetische volgorde. De deelnemers die het laatst een woord hebben gesproken, worden bovenaan weergegeven, gevolgd door deelnemers die hun video tonen.

Weergave Naast elkaar selecteren

De focus verschuift naar de gedeelde inhoud wanneer iemand begint met delen.

Bij een volledige schermweergave wordt de menubalk boven aan het toepassingsvenster verborgen en wordt de video-inhoud groter zodat u deze beter kunt zien. U kunt de weergave op volledig scherm gebruiken met alle andere video-indelingen.

Volledige schermweergave selecteren

Wanneer er gedeelde inhoud is, wordt de grootte van de gedeelde inhoud vergroot door de volledige schermweergave en kunt u de grootte van deelvensters naar andere gedeelde inhoud verplaatsen of deze verplaatsen, zelfs naar een tweede beeldscherm.

Van lay-out wisselen

Als u de weergave wilt wijzigen, klikt u op Indeling en Lay-outpictogram selecteert u vervolgens een weergave.


 

Als er geen inhoud wordt gedeeld, is de standaardindeling Rasterweergave, maar het pictogram wijzigt om de indeling die u momenteel gebruikt aan te geven.

Volledige schermweergave gebruiken

Klik op Indeling en schakel de volledige schermweergave in.