In- en uitzoomen in de rasterweergave

De rasterweergave past zich automatisch aan het aantal deelnemers aan uw vergadering aan. Als u het aantal deelnemers dat wordt weergegeven verhogen of verlagen, stelt u het maximumaantal in dat per pagina kan worden weergegeven. Wanneer u volledig uitzoomt, kunnen voor de desktop-app maximaal 81 deelnemers samen op het scherm worden weergegeven, en maximaal zes voor de web-app. Wanneer u volledig inzoomt, wordt slechts één deelnemer per pagina weergegeven voor de desktop- en web-app. Als u in- of uitzoomt, wordt de grootte van de video's in de rasterweergave ook vergroot of verkleind.
1

Gebruik de schuifbalk Het aantal personen in het pictogram Rasterweergave verhogen of verlagen om het aantal personen dat verschijnt te verhogen of te verlagen.

Stel het standaard maximumaantal rasterweergavevideo's voor de bureaublad-app in door naar Menubalk weergeven > instellingen voor > vergaderingsinstellingen > vergadering.

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op iPhones 1xkunt u een rasterlay-out met twee 2xof twee rasters instellen in de staande modus 2xen een rasterlay-out van 2 3xof 2 3xof 3 in liggende modus. Op de iPad 2xkunt u een rasterlay-out voor 3, 2x3x4 of 7 instellen in 3xde staande modus en een rasterlay-out van 2, 3x5x3 of 5 in liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele app van de Webex Meetings voor meer informatie over rasterweergave op uw iPhone of iPad.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video en blader vervolgens omlaag naar Staande videolay-out en Liggende videolay-out.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de weergave staande en liggende rasterweergave

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op Android-telefoons kunt u 1xeen rasterlay-out met 2 2xof 2 raster instellen in de staande modus 2xen een rasterindeling 2 3xof 2 in liggende modus. Op Android-tablets 2xkunt u een rasterlay-out van 3, 2x3x4 of 7 instellen in 3xde staande modus en een rasterlay-out van 2, 3x5x3 of 5 in de liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele app van de Webex Meetings voor meer informatie over rasterweergave op uw Android-apparaat.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video en scrol vervolgens omlaag naar Indeling rasterweergave.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de liggende en staande rasterweergave