Door de rol van host van uzelf over te dragen, kunt u een vergadering die u host verlaten zodat de andere deelnemers zonder u door kunnen gaan. Het doorverbinden van de hostrol is van toepassing op vergaderingen van Webex Meetings en Personal Room op Desk- en Room Series-apparaten, waarbij er op elk moment slechts één host is. Het wijzigen van rolprivileges is niet beschikbaar in vergaderingen op bestuur.

1

Tik tijdens een vergadering op de knop Deelnemers in de gespreksknoppen op uw apparaat of de touch controller. Tik op een deelnemer.

2

Tik op Rol wijzigen .

3

De opties die u ziet, zijn afhankelijk van of u de host of co-host bent en van de huidige rol van de geselecteerde deelnemer:

  • Als host kunt u de rol van de geselecteerde deelnemer wijzigen in host, co-host of presentator. Als de geselecteerde deelnemer al een co-host is, kunt u de optie Co-host verwijderen selecteren om die rol in te trekken. Als u een andere deelnemer toewijst als host, wordt de optie Rol wijzigen niet meer weergegeven.

  • Als co-host kunt u de rol van de geselecteerde deelnemer wijzigen in presentator.

  • Nadat de rol van presentator is toegewezen, kan die deelnemer de rol overdragen aan een andere persoon in de lijst.

4

Tik op een rol. De deelnemer wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn/haar rol is gewijzigd.


 

Het overdragen van de rol van presentator wordt niet ondersteund voor deelnemers die deelnemen aan het gesprek vanuit hun Webex Meetings-client.

Als u als host op Vergadering voor alle beëindigd tikt , wordt de vergadering voor iedereen beëindigd. Als u de vergadering wilt verlaten en wilt doorgaan zonder uzelf, kunt u:

  • de hostrol handmatig overdragen, zoals hierboven wordt beschreven, of

  • Tik op Vergadering verlaten . Er wordt automatisch een nieuwe host toegewezen en de vergadering wordt alleen voor u beëindigd.