Genom att överföra värdrollen till någon annan kan du lämna ett möte som du är värd för och låta de andra deltagarna fortsätta utan dig. Överföring av värdrollen gäller för möten i Webex Meetings och personliga rum på enheter i Desk- och Room-serien, där det bara finns en värd åt gången. Det går inte att ändra rollprivilegier i möten på anslagstavlor.

1

Under ett möte trycker du på deltagarknappen i samtalskontrollerna på enheten eller pekkontrollen. Knacka på en deltagare.

2

Tryck på Ändra roll.

3

Vilka alternativ som visas beror på om du är värd eller samvärd, och på den valda deltagarens aktuella roll:

  • Som värd kan du ändra den valda deltagarens roll till värd, samvärd eller presentatör. Om den valda deltagaren redan är samvärd kan du välja Ta bort samvärd för att återkalla rollen. Om du gör en annan deltagare till värd ser du inte längre menyalternativet Ändra roll.

  • Som samvärd kan du ändra den valda deltagarens roll till presentatör.

  • När du har tilldelat presentatörsrollen kan deltagaren överföra rollen till en annan person i listan.

4

Knacka på en roll. Deltagaren får ett meddelande om att rollen har ändrats.


 

Du kan inte överföra rollen presentatör till deltagare som ansluter till samtalet från sin Webex Meetings-klient.

Om du som värd trycker på Avsluta möte för alla avslutas mötet för alla. Om du vill lämna mötet men låta det fortsätta utan dig kan du göra så här:

  • överföra värdrollen manuellt enligt beskrivningen ovan, eller

  • Tryck på Lämna mötet. En ny värd utses automatiskt och mötet avslutas bara för dig.