Przekazując gospodarza komuś innemu możesz opuścić spotkanie, którego jesteś gospodarzem i pozwolić innym uczestnikom kontynuować bez Ciebie. Przekazywanie roli hosta ma zastosowanie do Webex Meetingsowych i osobistych spotkań na urządzeniach biurkowych i serii pokojów, w których w dowolnym momencie znajduje się tylko jeden host Zmiana uprawnień roli nie jest dostępna w spotkaniach na płytach.

1

W trakcie spotkania dotknij przycisku uczestnicy w oknie sterowanie połączeniami na swoim urządzeniu lub na kontrolerze dotykowym. Dotknij uczestnika.

2

Dotknij opcji Zmień rolę .

3

Opcje, które zobaczysz, zależą od tego, czy jesteś gospodarzem, czy współgospodarzem, a także od bieżącej roli wybranego uczestnika:

  • Jako gospodarz możesz zmienić rolę wybranego uczestnika na gospodarza, współgospodarza lub prezentera. Jeśli wybrany uczestnik jest już współgospodarzem, możesz wybrać opcję Usuń współgospodarza, aby odebrać mu tę rolę. Jeśli inny uczestnik stanie się gospodarzem, nie będzie już widoczny element menu Zmień rolę.

  • Jako współgospodarz możesz zmienić rolę wybranego uczestnika na prezentera.

  • Po przypisaniu roli prezentera, uczestnik może przekazać tę rolę innej osobie z listy.

4

Stuknij w rolę. Uczestnik zostanie powiadomiony, że jego rola została zmieniona.


 

Przekazywanie roli prezentera nie jest obsługiwane w przypadku uczestników dołączających do połączenia z klienta Webex Meetings.

Jako gospodarz, stuknięcie przycisku Zakończ połączenie zakończy spotkanie dla wszystkich. Aby opuścić spotkanie i pozwolić, aby było ono kontynuowane bez Ciebie, możesz:

  • przenieść rolę hosta ręcznie, jak opisano powyżej lub

  • dotknij opcji Zadzwoń. Następnie stuknij przycisk Przydziel hosta automatycznie i wyjdź. Automatycznie zostaje oznaczony nowy host, a spotkanie kończy się wyłącznie
 

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania na tablicy i musisz wyjść, stuknij przycisk Zakończ połączenie, a następnie pozwól, aby Webex automatycznie przydzielił nowego gospodarza.