Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over de Webex planner voor Microsoft Outlook:

Voor gebruikers:

Voor beheerders:

Met de Webex planner kunnen Microsoft 365-gebruikers Webex -vergaderingen of vergaderingen in persoonlijke ruimten rechtstreeks plannen vanuit de bureaublad-, web- en mobiele apps van Microsoft Outlook .

Klik op Webex vergadering toevoegen op het lint om een standaard Webex-vergadering of vergadering in een persoonlijke ruimte toe te voegen aan een geplande afspraak die u in Outlook maakt.

Klik op Webex voorkeuren om het standaard vergaderingstype te wijzigen van een standaard Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte.

Nadat u de vergadering hebt gepland met de Webex planner, bevat de Outlook-agenda-uitnodiging details over hoe u kunt deelnemen aan de Webex-vergadering.

De Webex-vergadering die beschikbaar zijn in de uitnodiging voor de vergadering, bevatten een koppeling of knop om deel te nemen aan de vergadering.

Deelnemen vanaf een telefoon door het nummer in de agenda-uitnodiging te bellen of deelnemen vanuit een videosysteem of toepassing door het videoadres te kiezen.

Als uw beheerder de hybride Webex -agendaservice heeft ingeschakeld, is het nog eenvoudiger om deel te nemen aan vergaderingen die zijn gepland vanuit Outlook.

Er wordt een knop voor deelnemen weergegeven voordat de vergadering wordt gestart op uw videoapparaat en ook in de Webex-app.