Als host of cohost kunt u deelnemen aan elke deelsessie deelnemen aan de discussies of hulp bieden.

Deze functie wordt ondersteund op Webex Meetings webinars van Webex. Op de Webex-app is deze functie beschikbaar op ons vergaderingsplatform dat is voorbereid op video mesh.


 

Via webinars kunnen alleen panelleden worden toegewezen aan deelsessies. U kunt geen deelnemers toewijzen. Zodra deelsessies zijn gestart, kunnen deelnemers kiezen welk ze willen bijwonen.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie deel te nemen, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start en wordt u automatisch deelnemen aan de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt deelnemen aan deelsessie-groep waar u aan bent toegewezen wanneer deze start of op een later tijdstip.

1

Als u wilt deelnemen deelsessie de -pagina wanneer deze start, klikt u in het bericht dat verschijnt op Nu deelnemen.

Deelsessies zijn gestart
2

Als u wilt deelnemen deelsessie een deelnemer nadat deze is bezig, gaat u naar het deelvenster Deelnemers en klikt u op Deelnemen.

Deelnemen via het deelvenster Deelnemers

Als de host of cohost heeft aangewezen dat deelnemers kunnen deelnemen aan een deelsessie, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, klikt u op Alle deelsessies tonen en klikt u vervolgens op Deelnemen naast de sessie die u wilt bijwonen.

Wanneer u deel gaat nemen aan deelsessie vergadering, schakelt uw audio van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is overgeschakeld naar
3

Als u een vergadering deelsessie, klikt u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de optie om de sessie te verlaten niet beschikbaar is, klikt u op Vergadering verlatenVergadering verlaten.

Vergadering verlaten
1

Klik op het tabblad Deelsessies in het deelvenster Deelnemers op Deelnemen naast de deelsessie deel te nemen.

Deelnemen aan deelsessie
2

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de sessie deel te deelsessie, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start. U gaat automatisch naar de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

1

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nu deelnemen.

2

Als u later wilt deelnemen deelsessie de -video,tikt u op Later deelnemen.

Als u klaar bent om deel te nemen, tikt u op > deelnemen.

Klik op Deelnemen
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is geschakeld
3

Als u een vergadering deelsessie, tikt u op Sessie verlaten > Sessie verlaten Sessie verlaten .

Sessie verlaten

De optie om de sessie te verlaten is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de manier waarop de host de deelsessies heeft ingesteld. Als u de vergadering moet verlaten, kunt u de vergadering, indien nodig, verlaten. Tik op Vergadering verlatenVergadering verlaten.

Vergadering verlaten
1

Tik op Deelnemers Deelnemers.

2

Tik op Deelnemen naast de deelsessie waar u aan wilt deelnemen.

3

Als u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlaten Sessie verlaten.

Zie Apparaten in Bekende problemen en beperkingen voor deelsessies voordat u deel gaat nemen aan een vergadering op uw apparaat.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie laten deelnemen, ziet u een bericht wanneer de deelsessie start en u automatisch aan de sessie deel gaat nemen.

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nu deelnemen.

-Of-
Als u later wilt deelnemen deelsessie de -video,tikt u op Later deelnemen.
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .
Als u rechtstreeks vanaf deelsessie-host deel gaat nemen aan een host, hebt u geen toegang tot de functies die beschikbaar zijn voor hosts en cohosts. U moet deelnemen met de vergadertoepassing om toegang te krijgen tot deze functies.

Ga vanuit uw Webex-app naar het deelvenster Deelnemers. Klik op het tabblad Deelsessies op Deelnemen naast de deelsessie waar u aan wilt deelnemen.

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .

In 42,5 alleen-audiogebruikers kunnen nu deelnemen aan deelsessies.

Wanneer de deelsessies starten, drukt u op *2 om in te voeren.

Wanneer de sessie is beëindigd, drukt u op *2 om terug te keren naar de hoofdvergadering of webinar.