Jako gospodarz lub współgospodarz możesz dołączyć do dowolnej sesji grupowej, aby wziąć udział w dyskusjach lub udzielić pomocy.

Ta funkcja jest obsługiwana w Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań obsługującej Video Mesh.


 

W przypadku webinarów do sesji grupowych można przypisać tylko panelistów. Nie możesz przypisać uczestników. Po rozpoczęciu sesji grupowych uczestnicy mogą wybrać, do której z nich chcą dołączyć.

Jeśli gospodarz wybrał automatyczne dołączenie do sesji grupowej, po rozpoczęciu sesji grupowej zobaczysz następujący komunikat i automatycznie dołączysz do sesji.
Dołączasz do wiadomości

W przeciwnym razie otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu sesji grupowej. Możesz dołączyć do sesji podgrupy, do której jesteś przypisany, gdy się rozpocznie lub później.

1

Aby dołączyć do sesji grupowej po jej rozpoczęciu, kliknij Dołącz teraz w wyświetlonym komunikacie.

Sesje grupowe rozpoczęły się
2

Aby dołączyć do sesji podgrupy po jej zakończeniu, przejdź do Uczestnicy panelu i kliknij Dołączyć.

Dołącz z panelu Uczestnicy

Jeśli gospodarz lub współgospodarz zezwolił uczestnikom na dołączanie do dowolnej sesji grupowej, przejdź do Uczestnicy panel, kliknij Pokaż wszystkie sesje grupowe, następnie kliknij Dołączyć obok sesji, do której chcesz dołączyć.

Gdy dołączasz do sesji grupowej, dźwięk przełącza się ze spotkania głównego na sesję grupową. Widzieć Najlepsze praktyki dotyczące udziału w sesjach grupowych.
Twój dźwięk zmienił wiadomość
3

Aby opuścić sesję grupową, kliknij Opuść sesjęOpuść sesję .

Opuść sesję

Jeśli opcja wyjścia z sesji nie jest dostępna, kliknij Opuść spotkanieOpuść spotkanie.

Opuść spotkanie
1

Na Sesje na przerwach zakładka w Uczestnicy panel, kliknij Dołączyć obok sesji podgrupy, do której chcesz dołączyć.

Dołącz do sesji grupowej
2

Gdy będziesz gotowy do opuszczenia sesji grupowej, kliknij Opuść sesjęOpuść sesję .

Opuść sesję

Jeśli gospodarz wybrał automatyczne dołączenie do sesji grupowej, po rozpoczęciu sesji grupowej zobaczysz następujący komunikat. Automatycznie dołączasz do sesji.
Dołączasz do wiadomości

W przeciwnym razie otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu sesji grupowej. Możesz ręcznie dołączyć do sesji grupowej, do której jesteś przypisany teraz lub później.

1

Aby ręcznie dołączyć do sesji grupowej po jej rozpoczęciu, stuknij Dołącz teraz.

2

Aby później dołączyć do sesji podgrupy, stuknij Dołącz później.

Gdy będziesz gotowy do dołączenia, stuknij Uczestnicy > Dołączyć.

Kliknij Dołącz
Dołączasz do sesji grupowej, a dźwięk przełącza się ze spotkania głównego na sesję grupową. Widzieć Najlepsze praktyki dotyczące udziału w sesjach grupowych.
Twoja wiadomość została zmieniona
3

Aby opuścić sesję grupową, stuknij Opuść sesję Opuść sesję > Opuść sesję .

Opuść sesję

Opcja opuszczenia sesji może być niedostępna, w zależności od tego, jak gospodarz skonfigurował sesje grupowe. Jeśli musisz wyjść, możesz zamiast tego opuścić spotkanie, jeśli to konieczne. Uzyskiwać Opuść spotkanieOpuść spotkanie.

Opuść spotkanie
1

Uzyskiwać Uczestnicy Uczestnicy.

2

Uzyskiwać Dołączyć obok sesji podgrupy, do której chcesz dołączyć.

3

Gdy będziesz gotowy do opuszczenia sesji grupowej, stuknij Opuść sesję Opuść sesję.

Zanim dołączysz do spotkania na swoim urządzeniu, zobacz Urządzenia w Znane problemy i ograniczenia dotyczące sesji grupowych.

Jeśli gospodarz wybrał automatyczne dołączenie do sesji grupowej, po rozpoczęciu sesji grupowej zobaczysz komunikat i automatycznie dołączysz do sesji.

W przeciwnym razie otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu sesji grupowej. Możesz ręcznie dołączyć do sesji grupowej, do której jesteś przypisany teraz lub później.

Aby ręcznie dołączyć do sesji grupowej po jej rozpoczęciu, stuknij Dołącz teraz.

- lub -
Aby później dołączyć do sesji podgrupy, stuknij Dołącz później.
Dołączasz do sesji grupowej, a dźwięk przełącza się ze spotkania głównego na sesję grupową. Widzieć Najlepsze praktyki dotyczące udziału w sesjach grupowych.
Gdy będziesz gotowy do opuszczenia sesji grupowej, kliknij Opuść sesjęOpuść sesję .
Jeśli dołączysz do sesji podgrupy bezpośrednio ze swojego urządzenia, nie będziesz mieć dostępu do żadnego z nich funkcje dostępne dla gospodarzy i współgospodarzy. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, musisz dołączyć za pomocą aplikacji spotkania.

W aplikacji Webex przejdź do Uczestnicy płyta. Na Sesje na przerwach kartę, kliknij Dołączyć obok sesji podgrupy, do której chcesz dołączyć.

Gdy będziesz gotowy do opuszczenia sesji grupowej, kliknij Opuść sesjęOpuść sesję .

W wersji 42.5 użytkownicy korzystający tylko z dźwięku mogą teraz uczestniczyć w sesjach grupowych.

Gdy rozpocznie się sesja grupowa, naciśnij *2 wejść.

Po zakończeniu sesji naciśnij *2 aby powrócić do głównego spotkania lub webinaru.