Som värd eller cohost kan du delta i alla privat möte för att delta i diskussionerna eller ge hjälp.

Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.


 

I webbsinglar kan endast paneldeltana tilldelas till ett breakout-möten. Du kan inte tilldela deltagare. När det har startats ett breakoutsamtal kan deltagarna välja vilken de vill ansluta till.

Om värden har valt att du ska delta i privat möte automatiskt får du följande meddelande när privat möte startar och du deltar i sessionen automatiskt.
Du ansluter till meddelande

Annars får du ett meddelande när privat möte startar. Du kan delta privat möte som du är tilldelad till när det startar eller vid ett senare tillfälle.

1

Om du vill delta privat möte när det startar klickar du på Delta nu i meddelandet som visas.

Privata möten har startats
2

Om du vill privat möte till t efter att det har pågår går du till panelen Mötesdeltagare och klickar på Delta.

Delta från mötesdeltagarnas panel

Om värden eller cohost har utsett att mötesdeltagare kan ansluta till alla privat möte, gå till mötesdeltagarnas panel, klicka på Visa alla breakoutmöten och klicka sedan på Anslut bredvid sessionen du vill ansluta till.

När du privat möte mötet växlar ditt ljud från huvudmötet till det privat möte. Se Bästa praxis för att delta i breakoutmöten.
Ditt ljud har bytt meddelande
3

Om du vill lämna en privat möte klickar du på Lämna möteLämna sessionen .

Lämna sessionen

Om alternativet att lämna sessionen inte är tillgängligt klickar du på Lämna möteLämna möte.

Lämna möte
1

På fliken Breakout sessions i panelen Mötesdeltagare klickar du på Delta bredvid den privat möte du vill ansluta till.

Delta i privat möte
2

När du är redo att lämna mötet privat möte du på Lämna möteLämna sessionen .

Lämna sessionen

Om värden har valt att automatiskt få dig att delta privat möte får du följande meddelande när privat möte startar. Du deltar automatiskt i sessionen.
Du ansluter till meddelande

Annars får du ett meddelande när privat möte startar. Du kan delta i privat möte som du är tilldelad till nu eller senare.

1

För att manuellt delta i privat möte när det startar, trycker du på Delta nu.

2

Om du vill delta privat möte senare trycker du på Delta senare.

När du är redo att delta knackar du på Mötesdeltagare och > Delta.

Klicka på Delta
Du deltar privat möte ditt ljud växlar från huvudmötet till det privat möte. Se Bästa praxis för att delta i breakoutmöten.
Ditt ljud har växlat meddelande
3

För att lämna en privat möte, knacka på Lämna sessionLämna sessionen > Lämna session .

Lämna sessionen

Alternativet att lämna mötet kanske inte är tillgängligt, beroende på hur värden har ställt in det här mötet. Om du behöver lämna mötet kan du lämna mötet i stället om det behövs. Knacka på Lämna möteLämna möte.

Lämna möte
1

Tryck på Mötesdeltagare Deltagare.

2

Tryck Delta bredvid privat möte du vill delta i.

3

När du är redo att lämna mötet privat möte du på Lämna session Lämna sessionen.

Innan du deltar i ett möte på din enhet, se Enheter i Kända problem och begränsningar i breakoutmöten.

Om värden har valt att automatiskt delta i privat möte visas ett meddelande när värden privat möte och du deltar i sessionen automatiskt.

Annars får du ett meddelande när privat möte startar. Du kan delta i privat möte som du är tilldelad till nu eller senare.

För att manuellt delta i privat möte när det startar, trycker du på Delta nu.

-Eller-
Om du vill delta privat möte senare trycker du på Delta senare.
Du deltar privat möte ditt ljud växlar från huvudmötet till det privat möte. Se Bästa praxis för att delta i breakoutmöten.
När du är redo att lämna mötet privat möte du på Lämna möteLämna sessionen .

I 42,5 kan användare med endast ljud nu delta i ett breakout-möten.

När det breakoutmötena startar trycker du på *2 för att komma in.

När sessionen avslutas trycker du på *2 för att återgå till huvudmötet eller webbsinar.