Als host of cohost kunt u deelnemen aan alle deelsessie om aan de discussies deel te nemen of hulp te bieden.

Deelsessies zijn beschikbaar op sites van WBS40.9 en hoger. WBS41.9 en Room OS 10 zijn vereist op apparaten om deelsessies te kunnen gebruiken. Als u wilt na gaan welke versie van Vergaderingen u gebruikt, gaat u naar Zoeken Webex Meetings versienummer.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie deel te nemen, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start en kunt u automatisch deelnemen aan de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt deelnemen aan deelsessie waar u aan bent toegewezen wanneer deze start of op een later tijdstip.

1

Als u wilt deelnemen deelsessie de -pagina wanneer deze start, klikt u in het bericht dat verschijnt op Nu deelnemen.

Deelsessies zijn gestart
2

Als u wilt deelnemen deelsessie -deelnemer nadat deze is bezig, gaat u naar het deelvenster Deelnemers en klikt u op Deelnemen.

Deelnemen via het deelvenster Deelnemers

Als de host of cohost heeft aangewezen dat deelnemers kunnen deelnemen aan een deelsessie, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, klikt u op Alle deelsessies tonen en klikt u op Deelnemen naast de sessie die u wilt bijwonen.

Als u deel gaat nemen deelsessie de vergadering, schakelt uw audio van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Beste werkwijzen om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is overgeschakeld naar
3

Als u een vergadering deelsessie, klikt u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de optie om de sessie te verlaten niet beschikbaar is, klikt u op Vergadering verlatenVergadering verlaten.

Vergadering verlaten

1

Klik op het tabblad Deelsessies in het deelvenster Deelnemers op Deelnemen naast de deelsessie deel te nemen.

Deelnemen aan deelsessie
2

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de sessie deel te deelsessie, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start. U gaat automatisch naar de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

1

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nudeelnemen.

2

Als u later wilt deelsessie de -video,tikt u op Laterdeelnemen.

Als u klaar bent om deel te nemen, tikt u op Deelnemers > deelnemen.

Klik op Deelnemen
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Beste werkwijzen om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is geschakeld
3

Als u een vergadering deelsessie, tikt u op Sessie verlaten Sessie verlaten > Sessie verlaten .

Sessie verlaten

De optie om de sessie te verlaten is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de manier waarop de host de deelsessies heeft ingesteld. Als u de vergadering moet verlaten, kunt u de vergadering, indien nodig, verlaten. Tik op Vergadering verlatenVergadering verlaten

De inhoud van deze afbeelding/dam/en/us/td/i/400001-50000/420001-430000/428001-429000/428486.jpg is niet beschikbaar in preview/cisco.com

.
Vergadering verlaten

1

Tik op Deelnemers Deelnemers.

2

Tik op Deelnemen naast de deelsessie waar u aan wilt deelnemen.

3

Als u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlaten Sessie verlaten.

Zie Apparaten in Bekende problemen en beperkingen voor deelsessies voordat u deel gaat nemen aan een vergadering op uwapparaat.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie laten deelnemen, ziet u een bericht wanneer de deelsessie start en u automatisch aan de sessie deel gaat nemen.

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint. U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nudeelnemen.

- of -
Als u later wilt deelsessie de -video,tikt u op Laterdeelnemen.
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie. Zie Beste werkwijzen om deel te nemen aan deelsessies.
Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .
Als u rechtstreeks vanaf deelsessie -apparaat deel gaat nemen aan een host, hebt u geen toegang tot de functies die beschikbaar zijn voor hosts en cohosts. U moet deelnemen met de vergadertoepassing om toegang te krijgen tot deze functies.

Ga vanuit uw Webex-app naar het deelvenster Deelnemers. Klik op het tabblad Deelsessies op Deelnemen naast deelsessie sessie deel te nemen.

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .