Als host of cohost kunt u deelnemen aan elke deelsessie deelnemen aan de discussies of hulp bieden.

Deze functie wordt ondersteund op Webex Meetings webinars van Webex.In de Webex-app is deze functie beschikbaar op vergaderingsplatforms die edge-video mesh ondersteunen.


 

Via webinars kunnen alleen panelleden worden toegewezen aan deelsessies.U kunt geen deelnemers toewijzen.Zodra deelsessies zijn gestart, kunnen deelnemers kiezen welk ze willen bijwonen.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie deel te nemen, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start en wordt u automatisch deelnemen aan de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint.U kunt deelnemen aan deelsessie-groep waar u aan bent toegewezen wanneer deze start of op een later tijdstip.

1

Als u wilt deelnemen deelsessie de -pagina wanneer deze start, klikt u in het bericht dat verschijnt op Nu deelnemen.

Deelsessies zijn gestart
2

Als u wilt deelnemen deelsessie een deelnemer nadat deze is bezig, gaat u naar het deelvenster Deelnemers en klikt u op Deelnemen.

Deelnemen via het deelvenster Deelnemers

Als de host of cohost heeft aangewezen dat deelnemers kunnen deelnemen aan een deelsessie, gaat u naar het deelvenster Deelnemers, klikt u op Alle deelsessies tonen en klikt u vervolgens op Deelnemen naast de sessie die u wilt bijwonen.

Wanneer u deel gaat nemen aan deelsessie vergadering, schakelt uw audio van de hoofdvergadering naar deelsessie.Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is overgeschakeld naar
3

Als u een vergadering deelsessie, klikt u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de optie om de sessie te verlaten niet beschikbaar is, klikt u op Vergadering verlatenVergadering verlaten.

Vergadering verlaten
1

Klik op het tabblad Deelsessies in het deelvenster Deelnemers op Deelnemen naast de deelsessie deel te nemen.

Deelnemen aan deelsessie
2

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .

Sessie verlaten

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de sessie deel te deelsessie, ziet u het volgende bericht wanneer de deelsessie start.U gaat automatisch naar de sessie.
U gaat deelnemen aan het bericht

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint.U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

1

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nu deelnemen.

2

Als u later wilt deelnemen deelsessie de -video,tikt u op Later deelnemen.

Als u klaar bent om deel te nemen, tikt u op > deelnemen.

Klik op Deelnemen
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie.Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Uw audio is geschakeld
3

Als u een vergadering deelsessie, tikt u op Sessie verlaten > Sessie verlaten Sessie verlaten .

Sessie verlaten

De optie om de sessie te verlaten is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de manier waarop de host de deelsessies heeft ingesteld.Als u de vergadering moet verlaten, kunt u de vergadering, indien nodig, verlaten.Tik op Vergadering verlatenVergadering verlaten.

Vergadering verlaten
1

Tik op Deelnemers Deelnemers.

2

Tik op Deelnemen naast de deelsessie waar u aan wilt deelnemen.

3

Als u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlaten Sessie verlaten.

Zie Apparaten in Bekende problemen en beperkingen voor deelsessies voordat u deel gaat nemen aan een vergadering op uw apparaat.

Als de host ervoor heeft gekozen u automatisch aan de vergadering deelsessie laten deelnemen, ziet u een bericht wanneer de deelsessie start en u automatisch aan de sessie deel gaat nemen.

Anders krijgt u een melding wanneer de deelsessie begint.U kunt handmatig deelnemen aan de deelsessie waar u nu of later aan bent toegewezen.

1

Als u handmatig wilt deelnemen aan de deelsessie de start, tikt u op Nu deelnemen.

-Of-
Als u later wilt deelnemen deelsessie de -video,tikt u op Later deelnemen.
U gaat deelnemen aan deelsessie en uw audio schakelt van de hoofdvergadering naar deelsessie.Zie Best practices om deel te nemen aan deelsessies.
Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .
Als u rechtstreeks vanaf deelsessie-host deel gaat nemen aan een host, hebt u geen toegang tot de functies die beschikbaar zijn voor hosts en cohosts.U moet deelnemen met de vergadertoepassing om toegang te krijgen tot deze functies.
1

Ga vanuit uw Webex-app naar het deelvenster Deelnemers.Klik op het tabblad Deelsessies op Deelnemen naast de deelsessie waar u aan wilt deelnemen.

Wanneer u klaar bent om de vergadering te verlaten deelsessie u op Sessie verlatenSessie verlaten .

In 42,5 alleen-audiogebruikers kunnen nu deelnemen aan deelsessies.

Wanneer de deelsessies starten, drukt u op *2 om in te voeren.

Wanneer de sessie is beëindigd, drukt u op *2 om terug te keren naar de hoofdvergadering of webinar.