Bir sunucu veya iş sahibi olarak, herhangi bir toplantıya beyin fırtınası oturumları veya tartışmalara katılmak veya yardım sağlamak için her türlü toplantıya katıl üyesiniz.

Ara oturumlar, WBS40.9 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü Webex Meetings için Uygulama Sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

Toplantı sahibi sizin oturuma otomatik beyin fırtınası oturumları seçmişse oturum başladığında aşağıdaki mesajı beyin fırtınası oturumları ve oturuma otomatik olarak katılırsınız.
Mesaja katılıyorsanız

Aksi takdirde, alan başladığında size beyin fırtınası oturumları olur. Başlangıç beyin fırtınası oturumları veya daha sonra atandığı toplantıya katılabilirsiniz.

1

Toplantıya başladığında beyin fırtınası oturumları katılmak için görünen mesajda Şimdi Katıl'a tıklayın.

Beyin fırtınası oturumları başladı
2

Katılıma devam beyin fırtınası oturumları katılmak için Katılımcılar paneline gidin ve Katıl öğesinitıklatın.

Katılımcılar panelinden katıl

Toplantı sahibi veya toplantı sahibi katılımcıların herhangi bir etkinliğe katıla beyin fırtınası oturumları, Katılımcılar paneline gidin, Tüm araları göster'e tıklayın ve ardından katılmak istediğiniz oturumun yanındaki Katıl'a tıklayın.

Toplantıya katıl beyin fırtınası oturumları, ses kaydınız ana toplantıdan toplantıya beyin fırtınası oturumları. Aralara Katılım için En İyi Uygulamalar 'abakın.
Ses mesajınızı değiştirdi
3

Oturumdan ayrılmak beyin fırtınası oturumları oturumdan ayrıl öğesiniOturumdan ayrıl tıklatın.

Oturumdan ayrıl

Oturumdan ayrılma seçeneği kullanılamıyorsa Toplantıdan ayrıl seçeneğineToplantıdan ayrılmatıklayın.

Toplantıdan ayrılma

1

Katılımcılar panelindeki Ara sekmesinde, katılmak istediğiniz toplantının beyin fırtınası oturumları Katıl'a tıklayın.

Beyin fırtınası oturumuna katılın
2

Oturumdan ayrılmaya hazır beyin fırtınası oturumları Oturumdan ayrıl öğesiniOturumdan ayrıl tıklatın.

Oturumdan ayrıl

Ev sahibi sizin toplantıya otomatik olarak katılmanızı beyin fırtınası oturumları, mesaj başladığında aşağıdaki mesajı beyin fırtınası oturumları. Oturuma otomatik olarak katılırsiniz.
Mesaja katılıyorsanız

Aksi takdirde, alan başladığında size beyin fırtınası oturumları olur. Şimdi veya beyin fırtınası oturumları toplantıya manuel olarak katılabilirsiniz.

1

Toplantıya başladığında manuel beyin fırtınası oturumları katılmak için Katıl 'a dokunun.

2

2. beyin fırtınası oturumları katılmak için Daha Sonra öğesine dokunun.

Katılmaya hazır olduğunda Katılımcılar 'a dokunun ve > dokunun.

Katıl'a tıklayın
Toplantıya beyin fırtınası oturumları ve ses geçişleri ana toplantıdan toplantıya beyin fırtınası oturumları. Aralara Katılım için En İyi Uygulamalar 'abakın.
Ses mesajınız değiştirildi
3

Oturumdan ayrılmak beyin fırtınası oturumları Oturumdan Ayrıl 'a dokunun Oturumdan ayrıl > ayrıl .

Oturumdan ayrıl

Toplantı sahibi tarafından araların nasıl ayarlandırılacağına bağlı olarak oturumdan ayrılma seçeneği kullanılabilir olmaz. Ayrılman gerekiyorsa, gerekirse bunun yerine toplantıdan ayrıl fakat. Toplantıdan Ayrıl'a dokununToplantıdan ayrılma

Bu görüntü içeriği/dam/en/us/td/i/400001-500000/420001-430000/428001-429000/428486.jpg preview/cisco.com adresinde mevcut değildir

.

Toplantıdan ayrılma

1

Katılımcılar 'a Katılımcılardokunun.

2

Aralar sekmesinde, katılmak istediğiniz toplantının beyin fırtınası oturumları Katıl'a dokunun.

3

Oturumdan ayrılmaya hazır olduğunda beyin fırtınası oturumları Oturumdan Ayrıl öğesine Oturumdan ayrıldokunun.