Jako hostitel nebo spoluhostitel se můžete připojit k jakékoli breakoutové relaci a účastnit se diskusí nebo poskytnout pomoc.

Breakout relace jsou k dispozici na stránkách WBS40.9 a novějších. WBS41.9 a Room OS 10 jsou vyžadovány na zařízeních, aby bylo možné používat breakout sessions. Informace o tom, kterou verzi schůzek používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Pokud se hostitel rozhodl, že se k breakoutové relaci připojíte automaticky, zobrazí se při spuštění relace přerušení následující zpráva a automaticky se k relaci připojíte.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě budete upozorněni na zahájení relace přerušení. K breakoutové relaci, ke které jste přiřazeni, se můžete připojit při jeho spuštění nebo později.

1

Pokud se chcete připojit k breakout session při jeho spuštění, klikněte ve zprávě, která se zobrazí, na Připojit se.

Schůzky ve skupinách začaly
2

Pokud se chcete po probíhajícím průběhu připojit k breakout session, přejděte na panel Účastníci a klikněte na Připojit se .

Připojte se z panelu Účastníci

Pokud hostitel nebo spoluhostitel určil, že se účastníci mohou připojit k jakékoli breakoutové relaci, přejděte na panel Účastníci, klikněte na Zobrazit všechny breakout sessionsa potom klikněte na Připojit se vedle relace, ke které se chcete připojit.

Když se připojíte k breakout session, zvuk se přepne z hlavní schůzky na breakout session. Viz Doporučené postupy pro účast v breakout sessions.
Zvuk přepnul zprávu
3

Pokud chcete vynechat breakout session, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud možnost opustit relaci není k dispozici, klikněte na Opustit schůzkuOpustit schůzku.

Opustit schůzku

1

Na kartě Breakout sessions na panelu Účastníci klikněte vedle relace přerušení, ke které se chcete připojit, na Připojit se.

Připojit se ke schůzce ve skupině
2

Až budete připraveni opustit breakout session, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud se hostitel rozhodl, že se k breakout session připojíte automaticky, zobrazí se při spuštění relace přerušení následující zpráva. K relaci se automaticky připojíte.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě budete upozorněni na zahájení relace přerušení. K breakoutové relaci, ke které jste teď nebo později přiřazeni, se můžete připojit ručně.

1

Pokud se chcete ručně připojit k breakout session při jeho spuštění, klepněte na Připojit senyní .

2

Pokud se chcete k breakout session připojit později, klepněte na Připojit se později.

Až budete připraveni se připojit, klepněte na Účastníci > Připojit se .

Klikněte na Připojit se
Připojíte se k relaci přerušení a zvuk se přepne z hlavní schůzky na relaci přerušení. Viz Doporučené postupy pro účast v breakout sessions.
Zvuk byl přepnut
3

Pokud chcete vynechat breakout session, klepněte na Opustit relaci > Opustit relaci Opustit relaci .

Opustit relaci

Možnost opustit relaci nemusí být k dispozici v závislosti na tom, jak hostitel nastavil breakout sessions. Pokud potřebujete odejít, můžete místo toho schůzku v případě potřeby opustit. Klepněte na Opustit schůzku.Opustit schůzku

Tento obsah obrázku/dam/en/us/td/i/400001-500000/420001-430000/428001-429000/428486.jpg není k dispozici ve verzi Preview/cisco.com

.

Opustit schůzku

1

Klepněte na Účastníci Účastníci.

2

Klepněte na Připojit se vedle breakoutové relace, ke které se chcete připojit.

3

Až budete připraveni opustit breakout session, klepněte na Opustit relaci Opustit relaci.

Než se připojíte ke schůzce na svém zařízení, přečtěte si tématu Zařízení ve známýchproblémech a omezeních pro breakout sessions.

Pokud se hostitel rozhodl, že se k breakoutové relaci připojíte automaticky, zobrazí se při spuštění relace přerušení zpráva a automaticky se k relaci připojíte.

V opačném případě budete upozorněni na zahájení relace přerušení. K breakoutové relaci, ke které jste teď nebo později přiřazeni, se můžete připojit ručně.

Pokud se chcete ručně připojit k breakout session při jeho spuštění, klepněte na Připojit senyní .

- nebo -
Pokud se chcete k breakout session připojit později, klepněte na Připojit se později.
Připojíte se k relaci přerušení a zvuk se přepne z hlavní schůzky na relaci přerušení. Viz Doporučené postupy pro účast v breakout sessions.
Až budete připraveni opustit breakout session, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .
Pokud se připojíte k breakout session přímo ze zařízení, nebudete mít přístup k žádné z funkcí dostupných pro hostitele a spoluhostitele. Chcete-li získat přístup k těmto funkcím, musíte se připojit pomocí aplikace pro schůzku.

V aplikaci Webex přejděte na panel Účastníci. Na kartě Breakout sessions klikněte na Připojit se vedle relace přerušení, ke které se chcete připojit.

Až budete připraveni opustit breakout session, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .