Samenwerkingsvergaderruimten (CMR) inschakelen voor hostaccounts

U kunt Samenwerkingsvergaderingsruimten in turnen zodat mensen vanuit hun videosysteem kunnen deelnemen.

Alleen Webex Meetings en Webex Events-panelleden kunnen deelnemen via een videosysteem.


Videosystemen kunnen niet deelnemen aan Webex Events video op het FedRAMP-platform omdat op het FedRAMP-platform momenteel videoplatform 1 wordt uitgevoerd.

1

Meld u aan Sitebeheer, ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken en selecteer een gebruiker.

2

Onder het gedeelte Rechten, controleert u Samenwerkings vergaderruimte.

3

Selecteer Bijwerken.

Opties voor samenwerkingsvergaderruimten (CMR) opgeven


Webex-vergaderingen worden gecodeerd. Deelnemers die met gecodeerde ruimte- en bureauapparaten verbinding maken met Webex Meetings blijven veilig. Dit heeft geen invloed op deelnemers die verbinding maken met niet-gecodeerde ruimte- en bureauapparaten.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Vink in opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room (CLOUD-samenwerkingsvernodiging) Een pilotnummer gebruiken aan om een numerieke belreeks te configureren die in uitnodigingsmails voor vergadering wordt weergegeven, <meeting_number>bijvoorbeeld @webex.com.

Als u dit gedeelte uitgeschakeld laat, is het resultaat dat gebruikers deelnemen aan vergaderingen en panelleden deelnemen aan gebeurtenissen door een door het systeem gegenereerde, sitespecifieke pilot-URL te kiezen die in de e-mailuitnodiging wordt weergegeven.

3

Stel het pilotnummer in door het tekstvak aan te passen.

Nieuwe of bijgewerkte pilotnummers moeten exact overeenkomen met het gekozen nummer.

4

Selecteer Bijwerken.

Terugbellen via video inschakelen

U kunt de functie videogesprek inschakelen om het voor gebruikers Webex Meetings Webex Events-panelleden eenvoudiger te maken om deel te nemen via videosystemen.

  • Webex Meetings gebruikers van mobiele toepassingen kunnen aan een vergadering deelnemen door op een knop op hun smartphone of tablet (iOS en Android) te tikken.

  • Gebruikers van bureaubladvergaderingen en panelleden van gebeurtenissen kunnen een videogesprek op hun videosysteem ontvangen, vergelijkbaar met terug bellen via audio.

Voordat u begint

Configureer uw Webex-site met Webex-audio of cloudaudio.

1

Selecteer in navigatiebalk linkerboven opgeven Configuratie > Algemene site-instellingen > opties .

2

Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Terugbellen via video inschakelen in.

3

Kies of gebruikers op 1 moeten drukken om deel te nemen aan vergaderingen of gebeurtenissen:

  • zonder op '1' te drukken
  • moet op '1' drukken

 
Gebruikers van de Webex Meetings-toepassing versie 39.8 en later kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met hun videosysteem met of zonder zelf op 1 te drukken onder Voorkeuren > Videosysteem > Mijnvideosysteembellen.
4

Selecteer Bijwerken.

Samenwerkingsvergaderruimten (CMR) inschakelen voor hostaccounts

U kunt Samenwerkingsvergaderingsruimten in turnen zodat mensen vanuit hun videosysteem kunnen deelnemen.

Alleen Webex Meetings en Webex Events-panelleden kunnen deelnemen via een videosysteem.


Videosystemen kunnen niet deelnemen aan Webex Events video op het FedRAMP-platform omdat op het FedRAMP-platform momenteel videoplatform 1 wordt uitgevoerd.

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikersen selecteer de gebruiker https://admin.webex.comom eensamenwerkings vergaderruimte voor in teschakelen.

2

Selecteer in het gedeelte Services de optie Vergadering.

3

Selecteer de Webex-site om de instellingen van te wijzigen en klik op Gebruikersrechten.

4

Vink het selectievakje Deelnemen aan vergaderingen via videosystemenaan.

5

Selecteer Opslaan.

Opties voor samenwerkingsvergaderruimten (CMR) opgeven

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Vink in opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room (CLOUD-samenwerkingsvernodiging) Een pilotnummer gebruiken aan om een numerieke belreeks te configureren die in uitnodigingsmails voor vergadering wordt weergegeven, <meeting_number>bijvoorbeeld @webex.com.

Als u dit gedeelte uitgeschakeld laat, is het resultaat dat gebruikers deelnemen aan vergaderingen en panelleden deelnemen aan gebeurtenissen door een door het systeem gegenereerde, sitespecifieke pilot-URL te kiezen die in de e-mailuitnodiging wordt weergegeven.

5

Stel het pilotnummer in door het tekstvak aan te passen.

Nieuwe of bijgewerkte pilotnummers moeten exact overeenkomen met het gekozen nummer.

6

Selecteer Bijwerken.

Terugbellen via video inschakelen

U kunt de functie videogesprek inschakelen om het voor gebruikers Webex Meetings Webex Events-panelleden eenvoudiger te maken om deel te nemen via videosystemen.

  • Webex Meetings gebruikers van mobiele toepassingen kunnen aan een vergadering deelnemen door op een knop op hun smartphone of tablet (iOS en Android) te tikken.

  • Gebruikers van bureaubladvergaderingen en panelleden van gebeurtenissen kunnen een videogesprek op hun videosysteem ontvangen, vergelijkbaar met terug bellen via audio.

Voordat u begint

U moet uw Webex-site configureren met Webex Audio of cloudaudio.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Terugbellen via video inschakelen in.

5

Kies of gebruikers op 1 moeten drukken om deel te nemen aan vergaderingen of gebeurtenissen:

  • zonder op '1' te drukken
  • moet op '1' drukken

 

Gebruikers van de Webex Meetings-toepassing versie 39.8 en later kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met hun videosysteem met of zonder zelf op 1 te drukken onder Voorkeuren > Videosysteem > Mijnvideosysteembellen.

6

Selecteer Bijwerken.