Omogući salo za sastanke o saradnji za domaćine naloga

Možete da uključite sale za sastanke o saradnji tako da osobe mogu da se pridruže iz svog video sistema.

Samo korisnici Webex sastanaka i Webex Events panelisti mogu da se pridruže putem video sistema.


Video sistemi trenutno ne mogu da se pridruže Webex Events na FedRAMP platformi jer FedRAMP platforma trenutno radi na Video platformi 1.

1

Prijavite se u administraciju lokacije, idite na lokaciju ">" i"Uredi korisnika" i izaberite korisnika.

2

U odeljku Privilegije proverite salu za sastanke o saradnji.

3

Izaberite ispravku.

Navedite opcije sala za sastanke o saradnji


Webex sastanci su šifrovani. Učesnici koji se povezuju sa Webex sastancima sa šifrovanom sobom i kancelarijskim uređajima ostaju bezbedni i na njih ne utiču učesnici koji se povezuju sa nešifrovanom sobom i radnim uređajima.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U opciji "Opcije sala za sastanke uoblaku" proverite opciju "Korišćenje broja pilota" za konfigurisanje numeričke niske biranja koja se pojavljuje u e-porukama poziva <meeting_number>za sastanak, na primer, @webex.com.

Ako ovaj odeljak ostavite neproveren, rezultat je da se korisnici pridruže sastancima i panelisti se pridruže događajima biranjem sistemski generisane pilot URL adrese specifične za lokaciju koja se pojavljuje u pozivu za e-poštu.

3

Podesite broj pilota tako što ćete izmeniti okvir za tekst.

Novi ili ažurirani brojevi pilota moraju se tačno podudarati sa odabranim brojem.

4

Izaberite ispravku.

Omogući video poziv nazad

Korisnicima Webex sastanaka i webex događajima možete omogućiti da se pridruže video pozivima kako bi se pridružili video sistemima.

  • Korisnici mobilnih aplikacija Webex Meetings mogu da se pridruže sastanku tako što će dodirnuti dugme na pametnom telefonu ili tabletu (iOS i Android).

  • Korisnici sastanaka na radnoj površini i panelisti događaja mogu da dobiju video poziv na svom video sistemu, slično audio pozivu.

Pre nego što počneš

Konfigurišite Webex lokaciju pomoću Webex Audio ili Cloud Connected Audio zapisa.

1

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcije.

2

U odeljku Opcije sala za sastanke u oblaku, proverite polje za potvrdu Omogući video poziv.

3

Odaberite da li korisnici moraju da pritisnu 1 da bi se pridružili sastancima ili događajima:

  • bez pritiskanja "1"
  • mora da pritisne "1"

 
Korisnici u aplikaciji Webex Meetings verzija 39.8 i novija verzija mogu odabrati da povežu svoj video sistem sa ili bez pritiskanja 1 sami u okviru Preferences > Video sistem >Pozovite moj video sistem.
4

Izaberite ispravku.

Omogući salo za sastanke o saradnji za domaćine naloga

Možete da uključite sale za sastanke o saradnji tako da osobe mogu da se pridruže iz svog video sistema.

Samo korisnici Webex sastanaka i Webex Events panelisti mogu da se pridruže putem video sistema.


Video sistemi trenutno ne mogu da se pridruže Webex Events na FedRAMP platformi jer FedRAMP platforma trenutno radi na Video platformi 1.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju"Korisnici", a zatim izaberite korisnika za kojeg želite da omogućite salu za sastanke o saradnji.

2

U odeljku Usluge izaberite sastanak.

3

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Privilegije korisnika.

4

Proverite polje za potvrdu Pridruži sastanke iz video sistema.

5

Izaberite sačuvaj.

Navedite opcije sala za sastanke o saradnji


Kada se učesnici pridruže sastancima putem nešifrovanih TelePresence uređaja, povezani Webex sastanak nije šifrovan.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U opciji "Opcije sala za sastanke uoblaku" proverite opciju "Korišćenje broja pilota" za konfigurisanje numeričke niske biranja koja se pojavljuje u e-porukama poziva <meeting_number>za sastanak, na primer, @webex.com.

Ako ovaj odeljak ostavite neproveren, rezultat je da se korisnici pridruže sastancima i panelisti se pridruže događajima biranjem sistemski generisane pilot URL adrese specifične za lokaciju koja se pojavljuje u pozivu za e-poštu.

5

Podesite broj pilota tako što ćete izmeniti okvir za tekst.

Novi ili ažurirani brojevi pilota moraju se tačno podudarati sa odabranim brojem.

6

Izaberite ispravku.

Omogući video poziv nazad

Korisnicima Webex sastanaka i webex događajima možete omogućiti da se pridruže video pozivima kako bi se pridružili video sistemima.

  • Korisnici mobilnih aplikacija Webex Meetings mogu da se pridruže sastanku tako što će dodirnuti dugme na pametnom telefonu ili tabletu (iOS i Android).

  • Korisnici sastanaka na radnoj površini i panelisti događaja mogu da dobiju video poziv na svom video sistemu, slično audio pozivu.

Pre nego što počneš

Webex lokaciju morate da konfigurišete pomoću Webex Audio ili Cloud Connected Audio zapisa.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije sala za sastanke u oblaku, proverite polje za potvrdu Omogući video poziv.

5

Odaberite da li korisnici moraju da pritisnu 1 da bi se pridružili sastancima ili događajima:

  • bez pritiskanja "1"
  • mora da pritisne "1"

 

Korisnici u aplikaciji Webex Meetings verzija 39.8 i novija verzija mogu odabrati da povežu svoj video sistem sa ili bez pritiskanja 1 sami u okviru Preferences > Video sistem >Pozovite moj video sistem.

6

Izaberite ispravku.